Aktuális pályázatok

Társadalmi Szolidaritás programra (TÁRS-program)

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős, valamint szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága - a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozat szellemében - felhívást intéz a középfokú nevelési-oktatási intézményekhez, hogy vegyenek részt a számukra elindításra kerülő TÁRS - programban.

A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Meggyőződésünk, hogy ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez.

Hosszú távú cél, hogy a társadalmi szolidaritást, bizalmat fejlesztő tevékenységek, az iskolai közösségi szolgálat - a nemzetközi érettségi mintájára - megfelelő előkészítéssel előfeltételként beépüljön az új érettségi rendszerbe.

A pályázat elérhető: itt


"Szegénységből a virágzásba" iskolai program

Idézet a pályázatból:

"Szegénységből a virágzásba (From Poverty to Prosperity, P2P) egy fejlesztési tudatosságot növelő iskolai program, ami három EU-s ország (Egyesült Királyság, Bulgária, Magyarország) illetve Ghána közreműködésével valósul meg. A projekt a Millenniumi Fejlesztési Célok megértésére és megvalósítására fókuszál. A projekt segíti a fiatalokat, hogy jobban megértsék az összefüggést az EU és a fejlődő országok között. Megtapasztalhatják, hogy a cselekedeteik mennyire befolyásolhatják a fejlődő országok életét és ezen keresztül saját sorsukat. Későbbiekben az általuk képviselt érdekekkel befolyásolni tudják a döntéshozatalt. A projekt során a partnerországok igényeit is tükröző, tanórákon könnyen használható anyagot dolgoztak ki. A program során a résztvevő iskolák és szervezetek ingyen megkapják az tananyagot, illetve a projekt további menetéről információkkal látjuk el őket, hiszen a cél az, hogy a projekt által generált tevékenységek folytatódjanak a program után is. Az oktatócsomag használatával a 12-17 éves korosztályt érhetjük el (7-11. osztály).

A tananyag sikeres átadása érdekében tanárképzést tervezünk. A résztvevő tanároknak bemutatjuk a tananyag használatát. A tanárképzést 2011. január-februárban rendezzük, több alkalommal."

A program honlapja aktív, onnan is több információ szerezhető: itt