Az állatok világnapja

1931 óta minden évben megünnepelik az állatok világnapját október 4-én, Szent Ferenc emléknapján. Az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc ezen a napon hunyt el. Az a célja ennek a megemlékezésnek, hogy felhívja a figyelmet az állatokra, akik mindannyiunk életét szebbé, boldogabbá, tartalmasabbá teszik.

Az Állatok Világnapját először 1931-ben Firenzében ünnepelték meg. Az állatkerteknek és az állatmenhelyeknek az óta is nagyon fontos ünnepe ez, és rengeteg rendezvényt szerveznek hozzá kapcsolódóan országszerte.

Korábban főleg a vadon élő állatokra figyeltek ezen a napon, mostanság viszont minden állat védelmére felhívják a figyelmet, melyek között szerepelnek a házi kedvenceink, valamint a körülöttünk, velünk élő állatok is. A haszonelvűségnek nagyon sok állat esik áldozatul, és a kedvtelési állattartás pedig nem mindig alapul a felelősségen. Nagyon sok állat kerül rossz kezekbe, olyan gazdákhoz, akik szeretetteljes körülmények helyett egy fájdalmas, szenvedéseket okozó életet biztosítanak nekik, valamint Magyarországon évente több százezer "kedvenc" állat válik kóborrá.

Az ember a környezetében található háziasított- és vadállat-állományt a mindennapi élet során széles körben használja. A körülöttünk élő állatokat tesszük ételként az asztalra, belőlük készülnek ipari módon termékek. Némely ember prémjükkel védi hidegben a testét, sokan az erdőkben hobbiból lövik őket, de vannak, akik állatukat családtagként tartják. Annyira hozzájuk szoktunk, hogy egyre kevesebb szó esik az állati élet tiszteletéről, pedig az állatok felhasználásának az ember sokat köszönhet.

Assisi Szent Ferenc (Assisi, 1182. július 5. – Porciunkula 1226. október 3.) a ferences rend megalapítója, Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. Nagyon szerette az állatokat, számos alkotás ábrázolta őt állatok, főleg a madarak társaságában. A legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, s már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen dolog.

A világnapnak az a célja, hogy minél többen felismerjék, hogy az állatok boldogabbá, szebbé teszik életünket. A megemlékezéssel az emberek figyelmét hívják fel a környezetükben élő állatokra, akik védelmet, gondoskodást igényelnek.

Sokkal többet kellene foglalkozni az állatokkal, sokkal több figyelmet kellene fordítani rájuk, és nem kellene annyi ártatlan életet kioltani, vagy nyomorúságos körülmények között tartani. Nem csak az állatok világnapján, de a hétköznapokban sem szabadna elfeledkeznünk a bennünket körülvevő természetről, élőlényekről.

Ezen a napon, október 4-én, az állatok világnapján az állatvédők az ember által tartott gazdasági és kedvtelési állatok tenyésztését, tartását, a velük való bánásmódot összegezik, és az állatbarátokat összegyűjtik, hogy minél többen harcoljanak velük együtt az állatok jogaiért.

Az állattartás két nagy osztályba sorolható: az egyik a gazdasági állattartás, a másik pedig a kedvtelési célú állattartás. A gazdasági állatok közé az ember számára (főleg élelmezési célból) iparszerűen tartott állatokat soroljuk, kedvtelési állatok csoportjába viszont minden más olyan állat tartozik, amelyet az ember "szeretetből", a velük való kapcsolattartás végett tart.

A gazdasági állatokat iparszerűen tenyésztik, hizlalják. Ezek a jószágok sok esetben minden természetes ingertől hermetikusan elzárva, stresszel teli környezetben érik el a feldolgozási állapotukat. A tenyésztési helyről a vágóhelyig jutás országon belüli, és nemzetközi formája is sok esetben nagyon kegyetlen az állatok számára. A libák és más szárnyasok szállítás közben sok esetben gyakran roncsolt állapotban jutnak a "végcélhoz", a juhok és sertések a megrakott teherautókon gyakran széttapossák egymást a kevés, zsúfolt hely miatt, és a csontjaik is eltörhetnek a hosszú út alatt. Az állatok feldolgozása gyakran ilyen előzmények után valósul meg, és ezt az (élet)minőséget kapjuk vissza, amikor az étkezéshez vesszük meg az áruházakban az akciós hozzávalókat.

A kedvtelési állatok köre évről évre változik, egyre több féle állatot vihetünk haza, hiszen nemcsak kutyát és macskát tarthatunk, hanem a hüllők, halfélék, díszmadarak, pókok-rovarok, és egyéb állatok megszámlálhatatlan faja és fajtája áll rendelkezésünkre. Az állatokat egyéni úton, valamint állatkereskedések által is beszerezhetjük. A kedvelési állattartás a felelősségen kell, hogy alapuljon, a "kedvencként" tartott állatokat egy életen át kellene, hogy tartsuk, és megfelelő háttérrel kellene rendelkeznünk a tartási-egészségmegőrzési költségek fedezéséhez.

Az állattartáskor nagyon fontos szempont lenne az, hogy az állat védelme érdekében megfelelő, szeretetteljes életteret alakítsunk ki. Magyarországon évente többszázezer állat válik otthontalanná (megunás, érdektelenség miatt), és a gyepmesteri telepeken az országban több tízezer állat kerül elpusztításra.

Nagyon sok állatot csak prémtermelés céljából tartanak, és Magyarországon sok tízezer ilyen célból elpusztított állatot találhatunk, valamint nagyon sok állatot használnak különböző kísérletek, később az áruházak polcaira kerülő kozmetikai termékek tesztelésére. Ezekről az állatokról sem feledkezhetünk meg ezen a napon, az állatok világnapján.