2018. január
                 
  1 2 3 4 5 6 7  
  8 9 10 11 12 13 14  
  15 16 17 18 19 20 21  
  22 23 24 25 26 27 28  
  29 30 31  
   

  Belák Anna
  Kantó Loretta
  Nyeste DorkaBatthyány Lajos Gimnázium

OM azonosító:                037 635
Címe:                             8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Igazgató:                        Balogh László
Beiskolázási felelős:       Piriti János igazgatóhelyettes
Telefon:                           30/402-4182
Honlap:                           www.blg.hu
E-mail:                            blgkanizsa@blg.hu


 

Belső kód

Osztály megnevezése

Választ­ható nyelv

Egyéb információ

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…)

001

Speciális angol nyelvi

négy évfolyamos tagozat

angol, német

Angol nyelv tantárgyból emelt óraszámú oktatás

002

Speciális német nyelvi négy évfolyamos tagozat

német, angol

Német nyelv tantárgyból emelt óraszámú oktatás

003

Reál

(matematika – fizika) tagozat

angol, német, francia, latin, olasz, orosz

Matematika, informa­tika és fizika tan­tárgyak iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk.

004

Reál (természettudományos) tagozat

Természettudományos tárgyak iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk.

005

Humán tagozat

angol, német, francia, latin, olasz, orosz

Magyar, történelem és művészeti tantárgyak iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk.

008

Nyolc évfolyamos gimnáziumi (angol)

angol

 

009

Nyolc évfolyamos gimnáziumi (német)

német

 

 

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított:    igen
Felvételi vizsga:    van

Az előzetes írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20. 10.00 óra
(Az írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezési határidő:
2017. december 8.)

 

A felvétel feltételei:

A felvétel a 8. osztályosoknál a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyek alapján történik. Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, matematika, fizika, kémia, biológia (2×5×8=80 pont).

Ezenkívül az OH (Oktatási Hivatal) által összeállított központi írásbeli magyar és mate­matika feladatlapok kitöltése is szükséges (2×50=100 pont).

A négy évfolyamos reál és humán osztályainkban két idegen nyelv tanu­lása kötelező. Az 1. idegen nyelv (már tanult, nem kezdő szintről induló,) angol vagy német, a 2. idegen nyelv angol vagy német vagy francia vagy latin vagy olasz vagy orosz lehet.

A négy évfolyamos nyelvi tagozaton az 1. idegen nyelv (már tanult, nem kezdő szintről induló) angol vagy német, a 2. idegen nyelv angol vagy német. Ezen a tagozaton a felvételt nyert tanulók heti 10 órában ta­nulnak idegen nyelvet.

A nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályunkba jelentkezők felvétele is a központi írásbeli magyar és matematika feladatlapok kitöltése (2×50=100 pont), valamint a szóbeli elbeszélgetésen szerezhető pontok (3x10=30 pont) alapján történik. Figyelembe vesszük még a 4. osztály félévkor szerzett tanulmányi érdemjegyeket irodalom, nyelvtan, matematika és környezetismeret tantárgyakból (4x5= 20 pont).

 

Az OH által összeállított központi írásbeli magyar feladatlap a szöveg­értő, értelmező képességet, a fogalmazási készséget méri, az elvárható anyanyelvi ismeretek alkalmazását kéri. A matematika feladatlap a tanuló általános iskolai matematikai ismereteire támaszkodva a logikai készsége­ket és a kreativitást méri fel egyszerű feladatokkal.

A KORÁBBI ÉVEK FELADATLAPJAI INNEN ÉRHETŐK EL.

 

A jelentkező teljesítményének értékelése:

  • Négy évfolyamos gimnáziumi osztályok: általános iskolai hozott pontok és az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok összege alapján, maximum 180 pont (80+50+50=180)
  • Nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály: az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok összege alapján, maximum 100 pont, szóbeli elbeszélgetésen szerzett pontok összege maximum 30 pont, 4. osztály félévi eredmények maximum 20 pont (100+30+20=150), összesen maximum 150 pont
  • SNI-s jelentkezők esetében - a felvételizővel történő előzetes egyeztetés alapján - az intézményvezető dönt a felvételi értékelés módjáról.

     

 

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a legkiemelkedőbb tanulmányi, kulturális és sport versenyeredmények fénymásolatát. A 4. osztályosoknál, kérjük, mellékeljék a félévi értékelés fénymásolatát is!

 

Nyílt nap ideje:
- Négy évfolyamos képzés:            2017. november 13.      16.30 óra
 
- Nyolc évfolyamos képzés:           2017. november 18.     9.00 óra
 

„Szélesre tárjuk az iskolakaput” látogatható tanórák:
- nyolcadik osztályosoknak:        2017. november 14.         9.00 óra
- negyedik osztályosoknak:         2017. november 20.         9.00 óra

 
1765 - 2012 BLG ©