2000-2001-es ÉVKÖNYV


BEVEZETŐ


A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola történetének emlékezetes állomása volt a 2000/2001. tanév. A tanév munkáját és szervezését áthatotta ezer éves államiságunk szelleme, a nagykanizsai középfokú oktatás 235. évfordulójáról való megemlékezés, az iskola arculatát hosszú távon is meghatározó új pedagógiai program kidolgozása. Természetesen nem feledkezhettünk meg a mindennapos nevelő, oktató munka körültekintő szervezéséről sem. Köszönhetően az intézmény nevelői, tanulói és szülői közösségének, a hagyományainak és a vele szemben támasztott elvárásoknak megfelelően eseménydús, tanulóink személyiségfejlesztését szolgáló sokszínű tevékenységgel átszőtt, eredményes tanévet zártunk.

A 2000/2001. tanév részletes mutatóit, eredményeit az évkönyv mellékletei tartalmazzák. A tanulmányi eredmények összesítése azt jelzi, hogy az iskola jó színvonalon és eredményesen látta el alapvető feladatát, teljesültek az iskolával szembeni tanulói, szülői, városi elvárások. Az iskola 4,4-es tanulmányi átlaga, az 588 tantárgyi dicséret, 160 kitűnő és 194 jeles rendű tanuló a nevelőtestület és a tanulók munkáját dicséri. A kiegyensúlyozott tanulmányi munkáról árulkodó átlagokat igazán hitelessé az érettségi vizsgák eredményei és a felsőfokú felvételi mutatók teszik, ezek együttese teszi teljessé az iskoláról alkotott képet. Az érettségi vizsgákon kitűnő eredmények születtek: 12.A: 4,45; 12.B: 4,32; 12.C: 4,41; 12.D: 4,42; 12.F: 4,20; 12.G: 3,98; 12.E: 3,48. Az érettségi vizsgák elnökei elismerően szóltak tanulóink felkészültségéről, viselkedéskultúrájáról, az érettségi vizsgák szervezettségéről. A felsőoktatási felvételi eredmények tekintetében az iskola változatlanul előkelő helyet foglal el az un. vegyes iskolák országos sorrendjében, az elmúlt öt év átlagában továbbra is harmadik helyezett, tanulóinak mintegy 80 %-a felvételt nyert, többségük valamely tudományegyetemre. Az idegen nyelvek oktatásának eredményességét jelzi, hogy 205 tanuló rendelkezik középfokú, 15 tanuló pedig felsőfokú állami nyelvvizsgával.

A Batthyány Lajos Gimnázium története során mindenkor, ebben a tanévben is kiemelt feladatának tekintette a tehetséges tanulók felkészítését és versenyeztetését. Örvendetesen sok tanuló és nevelő vállalta a versenyekre való felkészülés-felkészítés nagy áldozatokkal járó feladatát. Lényeges mutatónak ítélem, hogy 24 tanulónk jutott az OKTV II. fordulójába, matematikából 8 fő, biológiából 4 fő, kémiából 3 fő, német nyelvből 2 fő, angol nyelvből 2 fő, történelemből 2 fő és fizikából 3 fő, 19 tanulónk jutott valamelyik tanulmányi verseny országos döntőjébe. Az országos döntőkben különösen matematikából születettek kiemelkedő eredmények, de nagyszerűen szerepeltek tanulóink a fizika OKTV, az Eötvös Fizikaverseny, a Hevesy Kémiaverseny, az Irinyi Kémiaverseny, a Lóczy Földrajzverseny, az "Édes Anyanyelvünk" Nyelvhasználati Verseny, a "Nyelvünkben élünk" Magyar Nyelvi Kommunikációs Verseny országos döntőjében is. A különböző tantárgyak megyei versenyeiben 66 tanulónk ért el 1-3. helyezést. A fenti összesítésből is kiderül, hogy az iskola tehetséggondozó munkája sokágú, a tantárgyak többségében születtek kiemelkedő versenyeredmények. Természetesen büszkék vagyunk arra is, hogy a Virág Benedek Ifjúsági Női Kar "Arany", a Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar "Fesztiválkórus" minősítést kapott. A kimagasló szakmai sikerért elismerés illeti Cseke József karvezetőt és Martonné Németh Mária kolléganőt. A sporteredmények közül kiemelkedik kardcsapatunk 3. helyezése a diákolimpián, de eredményesen szerepeltek a diákolimpia országos döntőiben úszóink és sakkcsapatunk is.

A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola feszített tanulmányi munkája mellett kiemelkedően fontosnak tartja, az iskolai hagyományok ápolását, a tanulók szeméyiségfejlesztését szolgáló tanórán kívüli tevékenységet. Az iskola nevelői és tanulói rendszeresen szervezői, résztvevői és főszereplői számos városi rendezvénynek, de az intézmény önállóan is sok jeles rendezvény szervezője volt. Hagyományos rendezvényeink (nemzeti ünnepek, Te Deum, Hyány Galéria, stb.) mellett több kiemelt rendezvény színesítette a tanévet.

A kiemelt rendezvények időrendi sorrendben: szeptember 15-17-én rendeztük a hagyományos, immáron XIII. Tungsram-Batthyány Kupa Ifjúsági Sakkversenyt 200 fő részvételével. Október 6-7-én ünnepeltük iskolaelődünk alapításának 235. évfordulóját. A kétnapos rendezvény keretében iskolai sportnapot, kiállítást és központi ünnepséget szerveztünk. Úgy ítéltük meg, hogy a rendezvények jól szolgálta a Batthyány-s identitástudatot, az iskola kitárulkozását a város és a nagyszámú érdeklődő számára. A legkörültekintőbb szervezést az április 7. és 10. között megrendezett jubileumi X. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny jelentette. A 240 fő (köztük 150 határon túli magyar diák) résztvevő szállásáról, ellátásáról, a verseny megszervezéséről és kapcsolódó rendezvényekről kellett gondoskodnunk. Úgy ítéljük meg, hogy a rendezvény a versenyzés mellett jól szolgálta a hazai és a határon túli magyar fiatalok kapcsolatának elmélyítését, iskolánk, városunk jó értelemben vett propagandáját. A rendezvény, amelyet az OM kiemelten és sok más szponzor támogatott, országosan is kedvező visszhangra talált. Az iskola hagyományrendszerének megfelelően számtalan egyéb rendezvény is gazdagította a tanévet, amelyek közül kiemelem a Millennium jegyében szervezett novemberi programot: 500 diák tekintette meg Budapesten a Parlament épületét és az István a király című rockoperát a Pesti Magyar Színház előadásában. Júniusban ugyancsak a Millennium jegyében 600 diák tekintette meg a Sacra Corona című filmet. Felelősségteljes készülést igényelt a március 15-i városi ünnepély megszervezése is. A tanórán kívüli programok szervezettsége a szabadidő-szervezőnek köszönhetően lényegesen javult.

Az idegen nyelvek gyakorlása, más népek kultúrájának jobb megismerését szolgálták az iskola széleskörű nemzetközi kapcsolatai. A tanév során tanulóink részt vettek Ptujban egy nemzetközi környezetvédelmi tábor munkájában, 25 tanuló 10 napos franciaországi cserekapcsolatban vett részt, egy EU-s nemzetközi rendezvényen (Olaszország) egy tanulónk és nevelőnk előadóként vett részt, egy tanulónk Indiában vett részt egy nemzetközi tanulmányi versenyen a magyar csapat tagjaként, nevelőink jártak Franciaországban, Máltán, Portugáliában, Angliában és Olaszországban. Februárban mi rendeztünk EU-konferenciát a helyi kulturális értékek megőrzése témában. A konferencián olasz, német és angol nevelők és diákok vettek részt. A Comenius-program keretében iskolánkba látogatott egy angol, ír, portugál, máltai és német nevelőkből álló delegáció, amely oktatási rendszerünket és iskolánk életét elemezte, előkészített egy nemzetközi projektet, amelyben iskolánk tanulói és nevelői is részt vesznek.

A tanév krónikájához tartozik, hogy öt nevelőnk több évtizedes eredményes pedagóguspálya végén nyugdíjba vonult, akik átvehették a "Pedagógus Szolgálati Emlékérem" kitüntetést. Ezúton is kívánok Balogh György, Brand Béláné, Kovács Józsefné, dr. Szabó Csabáné és Takács Tibor kollégáknak egészségben eltöltendő kiegyensúlyozott, boldog nyugdíjas éveket. Ugyancsak több évtizedes eredményes munka után nyugdíjba vonult Szolik Sándorné gazdasági vezetőnk, az iskola közössége nevében neki is megköszönöm kiváló munkáját és boldog nyugdíjas éveket kívánok.

A tanév során az a megtiszteltetés érte iskolánk közösségét, hogy a Zala Megyei Közgyűlés "az országosan is elismert oktató-nevelő munkáért, a kimagasló versenyeredményekért" Pedagógiai Nívódíj kitüntető címet adományozott az iskolának. Köszönjük.

A lelkiismeretes munkáért, a nagyszerű eredményekért köszönetet mondok az iskola valamennyi dolgozójának és tanulójának, az iskola fenntartójának és mindazon magánszemélynek, intézménynek, gazdálkodó szervezetnek és vállalkozónak, akik támogatták az iskola nevelési oktatási célkitűzéseinek megvalósítását.


Mayer Ferenc
igazgató

 


TANULMÁNYI STATISZTIKA


Létszámadatok

Beiratkozott: 1069 tanuló
Év közben kimaradt: 13 tanuló
Év közben jött: 3 tanuló
Év végi létszám: 1059 tanuló

Fiú Lány Összesen
8 osztályos gimnázium: 163 176 339
4 osztályos gimnázium: 219 353 572
Eü-i szakközépiskola: 9 106 115
Eü-i szakközépiskola - ápoló: 1 32 33
Összesen: 392 667 1059

Helybeli: 734 tanuló
Kollégista: 16 tanuló
Bejáró: 272

tanuló

Magántanuló: 4 tanuló

Gimnázium Eü-i szak- Iskolai
8 osztályos 4 osztályos Összesen középiskola átlag
Magatartás: 4,61 4,57 4,59 4,20 4,56
Szorgalom: 4,44 4,30 4,36 4,03 4,33

 

Mulasztás
 
Gimnázium
   
 
8 osztályos
4 osztályos
Eü-i szakközépiskola
Összesen
Igazolt:
11910
28400
5958
46268
Igazolatlan:
150
407
189
746
Átlag (óra/fő)
35,58
51,71
53,45
46
Nem mulasztott:
21
20
4
45
1-30 órát mulasztott:
179
181
42
402
31-60 órát mulasztott:
84
191
29
304
61-120 órát mulasztott:
44
140
32
215
120 óra felet mulasztott:
11
37
8
56

Tanulmányi eredmények

Bukott: 1 tantárgyból 6 tanuló 2 tantárgyból 1 tanuló
  3 tárgyból - több tantárgyból 2 tanuló

Gimnázium
Eü-i
Iskolai
8 osztályos
4 osztályos
Összesen
szakközépiskola
átlag
Magatartás:
4,65
4,58
4,63
4,48
4,61
Szorgalom:
4,42
4,44
4,43
4,10
4,39


Tantárgyi átlagok

Gimnázium
Eü-i szakközépiskola
Együtt
Magyar nyelv
4,48
4,18
4,44
Magyar Irodalom
4,52
4,04
4,46
Történelem
4,47
4,16
4,42
Francia nyelv
4,46
-
4,46
Angol nyelv
4,47
3,92
4,41
Német nyelv
4,19
3,08
4,04
Latin nyelv
4,25
4,00
4,24
Matematika
4,05
3,21
3,95
Fizika
4,23
3,43
4,13
Biológia
4,36
3,83
4,29
Kémia
4,11
3,25
4,03
Földrajz
4,41
4,29
4,04
Testnevelés
4,75
4,03
4,07
Filozófia
4,75
3,08
4,76
Ének-zene
4,73
-
4,73
Technika-informatika
4,66
4,91
4,58
Rajz
4,72
-
4,72
Szakmai tárgyak
-
4,62
4,62
Átlag
4,46
4,01
4,40

Az osztályok tanulmányi sorrendje

Helyezés
Osztály
Átlag
Helyezés
Osztály
Átlag
1.
9.A
4,76
18.
9.F
4,38
2-3.
5.A
4,74
19.
10.C
4,37
11.A
4,74
20.
11.G
4,36
4.
12.A
4,72
21.
9.B
4,34
5-6.
10.D
4,66
22.
10.G
4,32
11.D
4,66
23-24-25.
12.B
4,25
7.
12.D
4,65
7.B
4,25
8.
11.B
4,62
12.F
4,25
9.
11.C
4,59
26.
10.F
4,22
10.
8.B
4,55
27.
10.B
4,18
11.
10.A
4,54
28.
9.C
4,17
12.
12.C
4,49
29
12.E
4,14
13.
8.A
4,47
30.
11.E
4,12
14.
6.A
4,50
31.
10.E
4,07
15-16.
9.D
4,45
32.
12.G
4,05
11.F
4,45
33.
9.E
3,70
17.
7.A
4,43

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

A kitűnő tanulók száma:
160
A jeles rendű tanulók száma:
194
A tantárgyi dicséretek száma:
588
"C" típusú középfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma:
205
"C" típusú felsőfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma:
15

A vegyes középiskolák országos sorrendjében az 1995 és 1999 közötti adatok alapján átlagban (a felsőoktatásba felvettek száma a végzettek számához viszonyítva):
3. Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola: 65%

Konkrétan: 1995-ben 43% 12. helyezés
  1996-ban 72% 1. helyezés
  1997-ben 61% 7. helyezés
  1998-ban 71% 2. helyezés
  1999-ben 80% 3. helyezés

A tanévben a végzős tanulók közül

emlékérmet kapott:
Bartha Tamás (12.A)
Pesti Gábor (12.A)
Tóth Ildikó (12.B)
emléklapot kapott:
Molnár Zoltán (12.A)
Borbás Máté (12.A)
Dénes Tünde (12.A)
Dávid Róbert (12.B)
Gerencsér Ágnes (12.B)
Magyar Balázs (12.C)
Mátyás Eszter (12.C)
Kovács Klaudia (12.D)
Kovács László (12.D)
Babai Elizabeth (12.E)
Vörös Zsolt (12.F)
Szabó Melinda (12.F)
Tóth Eszter (12.G)
Csepella Dóra (12.G)

Dr. Ádám Veronika professzorasszony által felajánlott díjat kapott:

Ferenczy Tünde (11.A)

Tüskés Tibor író által felajánlott díjat kapott:

Németh Éva (12.G)

Dr. Háncs Gábor Emlékdíjat kapott:

Bakonyi Péter (12.A)
Lakner Bernadett (12.D)

KITŰNŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓK

5.A

Bali Ágnes Farkas Viktória Katz Marianna
Bock Lilla Horváth Réka Mándli Melinda
Dominkó Dóra Kalmár Dóra Tikos Kitti

6.A

Bogár András Pásztori Patricia Péntek Petra

7. A

Baumgartner Péter Németh Zsolt Pesti Veronika
Bazsó Adrienn Virág    

7.B

Balogh Éva Horváth Zsófia Orbán Zsolt
Bücs Róbert    

8.A

Cserti Róbert Kercsmarics Eszter Szabó Dávid
Hervai Vera Németh Eszter  

8. B

Balázs Adrienn Kiss Katalin Nagy Fruzsina
Fekete Lilla Levelei Katalin Nagy Melinda
Halász Anna Lukács Eszter  

9. A

Bakonyi Andrea Horváth Fanni Polai Patrik
Czimmermann Éva Kardos Tibor Polyák Adrienn
Domján Magdolna Kurucz Júlia Sonkoly Hajnalka
Fazekas Gábor Lassu Gábor Tóth Enikő
Horváth Benjamin Oláh Réka Tóth Flóra

9.B

Böröcz Márk    

9.C

Simon Eszter Varga Katalin  

9.D

Dúll Zsófia Neumajer Anna Tóth Gergő
Horváth Dávid Papp Szilvia  

9.E

Bódi Viktória    

9.F

Ágotai Edina Kovács Nikoletta  
Hosszú Nóra Mihalics Vivien  

10.A

Erdős Ádám Rikli Kornélia Tóth Gabriella
Gál András Schvarcz András Nemes Péter
Paczuk Miklós Szentes András  

10.B

Hegedűs András Lenkey Zsófia  

10.C

Lukvár Petra    

10. D

Gál Violetta Pusztai Erika  
Hetyei Lilla Pusztai Erika  

10.E

Molnár Szabina Károlyi Dóra  

10.F

Gyürüs Máté    

10. G

Faggyas Anna Kovács Patrícia Kovács Krisztina

11.A

Antal Katalin Ferenczy Tünde Sós Eszter
Dénes Annamária Nádor Piroska Szendrő Balázs
Dénes Ferenc Németh Norbert Újházi Csilla

11.B

Apáthy Borbála Jesch Dávid Szoliva Ildikó
Bruckner Ágnes Kovács Anikó Vass Veronika
Cserpes Noémi Spanczér Ilona  
Hosznyák András Szatmári Stella  

11.C

Hanke Zsófia Adrienn Király Andrea Németh Gabriella
Harangozó Judit Kovács Szilvia Tarr Ágota

11.D

Balázs László Jakabfi Edina  
Hederics Petra Neumajer Gábor  

11.E

Szabó Melinda Tóth Katalin  

11.F

Andrasek Éva Ledngyel Hajnalka Süle Zoltán
Gyurán Nikolett Mihalicz Noémi  

11.G

Hofstädter Ákos    

12.A

Bakonyi Péter Dénes Tünde Molnár Zoltán
Bartha Tamás Farkas Judit Kovács Veronika
Borbás Máté Kálmán Adrienn  
Brodarics Judit Krampek Márton  

12. B

Dömötörfy András Laski Linda Tóth Ildikó
Gerencsér Ágnes Szabó Melitta  

12.C

Csiszár Mónika Patonay Katalin  
Magyar Balázs Tuboly Kinga  

12.D

Balázs Krisztián Horványi-Névy András Lakner Bernadett
Bán Barbara Illés Nóra Schlosser Judit
Bencsik András Kovács Klaudia Simon Veronika
Csikfalvi Attila Kovács László Tihanyi Anita

12.E

Babai Elisabeth    

12.F

Nagy Sarolta Takács Szabina  
Szabó Melinda Vörös Zsolt  

12.G

Csepella Dóra Szakony Zsófia  
Halasi Melinda Tóth Eszter  

13.E

Ráskó Katalin    

 

JELES TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓK

5. A

Balogh Zsófia Gilicz Fanni Nagy Franciska
Baumgartner Nóra Gyúrkó Zoltán Pusztai Péter
Csapi Nóra Kiss Dénes Szüsz Szilvia
Gerlinger Júlia Molnár Regő Zsemlye Nóra

6.A

Czémán Zsófia Posztós Ágnes Zsovár András
Fenyvesi Kriszta Somogyi Dániel  
Ortner Martin Takács Pálma  

7. A

Gyana Zsófia Pölöskei Péter  
Naderi Máté Pusztai Beáta  

7. B

Karó Katalin Laskai Dávid Pozsgai Emília

8. A

Bakonyi Zsófia Matola Márk Vargovics Marina

8. B

Nemes Júlia Orvos Nóra Tukszár Edit

9. A

Hegyháti Máté Sipos Judit Zalán Barbara
Kárpáti Kata Szatmári Gergely Zsemlye Mónika
Rajkó Kinga Tóth Kinga  

9. B

Hompó Anita Mezőfi Nóra  
Jakopánecz Ágnes Vuity Viktória  

9. C

Barna Anita Kiszelák Mária Szabó Kitti
Boros Lilla Kozári Adél Tánczos András
Csitneki Krisztina Ombódi Kitti  

9. D

Baracskai Nóra Mándó Tibor Szántó Gergely
Etler Dóra Németh Ádám  

9.E

Földi Hajnalka Kanász Anett  

9. F

Burján Tamás Millei Adrienn  
Cséza Viktória Papócsi Andrea  

10. A

Flumbort András Kovács Ákos Targuba Mónika
Fodor Laura Molnár Orsolya  
Hatvani Diána Szabó Dóra  

10.B

Farkas Judit Lukács Vivien  
Kálovics Anasztázia Vajda Gábor  

10.C

Bátori Nikoletta Hege Anikó Magyar Viktória
Csapó Andrea Horváth Katalin Solymár Natália
Dara Bernadett Hóbor Sándor Szántó Veronika

10.D

Beke Hajnalka Kocsis Zoltán Szantner Dávid
Hederics Jászminka Baranyi Balázs Szukovics Petra
Kasza Tamás Mogyorósi Dániel Papp Viktória
Imre Tibor Makovics Ádám Simon Viktória
Makovics Ádám Németh Ágnes Virág Zsolt

10.F

Gredics Éva Horváth Judit Szekrény Anikó

10. G

Harangozó Georgina Pászti Zsuzsanna Szalai Szabina
Kmecs Viktória Rácz Réka  

11. A

Borsodi Laura Keller Hanna Molnár Franciska
Horváth Viktória Koros András Szabados Csaba
Jármai Noémi László Zsolt Táborfi Anikó
Kalász Anna Matola Szilvia  

11.B

Góczi Petra Kiss Zsófia Tóth Gábor
Kalamár Zsófia Lengyák Ildikó Varga Szabolcs

11.C

Adlovits Dóra Nyitrai Alice Zsobrák Eszter
Boros Barbara Pattermann Katalin Tuboly Éva
Gerő Erika Szmodics Tímea  
Kobra Barbara Tálosi Adrienn  

11.D

Alács Enikő Héder Krisztina Molnár Sándor
Benke Norbert Hosszú László Muzsek Júlia
Berke Bálint Kálcsics Veronika Szabó Zsolt
Bicsák Adrienn Kis Tóth László  
Darvas Gyöngyi Konkoly Marina  

11. E

Noll Natália Tikász Eszter  

11.F

Csepella Judit Kém Noémi Széperdei Renáta
Dallos Katalin Kisfürjesi Nóra Szlávecz Gyöngyi
Hökkön Hajnalka Lukovszki Lívia Vörös Balázs

11.G

Behm Katalin Kigyóssy Zsófia Vild Éva
Hóbár Eszter Varga Mónika  

12. A

Gál Tamás Pesti Gábor Tiszai Ferenc
Kovács Katalin Sziva Alexandra Vigh Péter

12. B

Kovács Edina    

12. C

Csáki Amarilla Kustor Zsófia Prémecz Mária
Gulyás Judit Mátyás Eszter Tokaji Emília
Gyimesi Andrea Nemes Anna Varga Beáta

12.D

Bálint István Fullér László Plánder Szabina
Cseke Éva Mihalicz Katalin Tóth Péter
Fadgyas Csaba Paszternák Tamás  

12.E

Bogdán Aranka Kantó Kinga  

12.F

Bartók Dóra Hosszú Annamária Varga Balázs
Bartók Judit Lancsák Ildikó  
Farkas Dóra Murai Viktória  

12.G

Cserny Helga Imre Anikó Kránicz Zsófia

 


ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VERSENYEREDMÉNYEK

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematikából (II. kategória):
- 6. Jesch Dávid (11.B), tanára: dr. Pintér Ferenc
- 8. Molnár Zoltán (12.A), tanára: Erdős Gábor
- 12. Pesti Gábor (12.A), tanára: Erdős Gábor
- 27. Spanczér Ilona (11.B), tanára: dr. Pintér Ferenc

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen fizikából (II. kategória):
- 11. Pesti Gábor (12.A), tanára: Piriti János

Az "Édes Anyanyelvünk" Nyelvhasználati Verseny országos döntőjében dicséretesen szerepelt:
- Szijártó Veronika (11.E), tanára: Tislérné Tóth Zsuzsanna

A "Nyelvünkben élünk" Magyar Nyelvi Kommunikációs Verseny Országos döntőjében:
- 4. Karó Katalin (7.B), tanára: Tislérné Tóth Zsuzsanna


A "Szép Magyar Beszéd" Verseny országos döntőjében különdíjat kapott:
- Halász Anna (8.B), tanára: dr. Hámori Zsoltné

A Középiskolások Országos Történelem Tantárgyi Versenyén:
- 24. Bakonyi Andrea (9.A), tanára: Stummer Márta

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntőjében:
- 5. évfolyamon: 30. Molnár Regő (5.A), tanára: Bujtás Lászlóné
- 7. évfolyamon: 7. Pesti Veronika (7.A), tanára: Erdős Gábor

A Varga Tamás Matematikaverseny országos döntőjében:
- 2. Németh Zsolt (7.A) tanára: Erdős Gábor
- 8. Pesti Veronika (7.A), tanára: Erdős Gábor
- 18. Orbán Zsolt (7.B), tanára: Bujtás Lzslóné

Az Arany Dániel Matematikaverseny országos döntőjében:
- III. díjas: Hegyháti Máté (9.A) , tanára: Martonné Németh Mária
- dicséretet kapott: Kardos Tibor (9.A), tanára: Martonné Németh Mária

A X. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen:
- 9. évfolyamon: II. díjas Hegyháti Máté (9.A), tanára: Martonné Németh Mária
- 11. évfolyamon: II. díjas Jesch Dávid (11.B), III. díjas Spanczér Ilona (11.B) tanáruk: dr. Pintér Ferenc
- 12. évfolyamon: II. díjas Bartha Tamás (12.A), III. díjas Dávid Róbert (12.B), III. díjas Molnár Zoltán (12.A), tanáruk: Erdős Gábor

A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen a saját évfolyamán:
- 11. Hegyháti Máté (9.A), tanára: Martonné Németh Mária
- 8. Dombai Balázs (10.A), tanára: Zsovár Anita
- 9. Gál András (10.A), tanára: Zsovár Anita
- 1. Jesch Dávid (11.B), tanára: dr. Pintér Ferenc
- 13. Spanczér Ilona (11.B), tanára: dr. Pintér Ferenc
- 1. Pesti Gábor (12.A), tanára: Erdős Gábor
- 2. Molnár Zoltán (12.A), tanára: Erdős Gábor
- 5. Dávid Róbert (12.B), tanára: Erdős Gábor

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok:
- matematika C- jelű gyakorlatok versenyében dicséretet kapott: Jesch Dávid (11.B), Spanczér Ilona (11.B), tanáruk: dr. Pintér Ferenc
- matematika B- jelű gyakorlatok versenyében dicséretet kapott: Jesch Dávid (11.B), Spanczér Ilona (11.B), tanáruk: dr. Pintér Ferenc
- fizika elméleti feladatok versenyében dicséretet kapott: Dénes Ferenc (11.A), tanára: Dénes Sándorné
- fizika elméleti feladatok versenyében: 10. Jesch Dávid (11.B), tanára: Dénes Sándor

Az Eötvös Loránd Országos Fizikaversenyen:
- III. díjas: Pesti Gábor (12.A), tanára: Piriti János

A Hevesy György Országos Kémiaversenyen:
- 9. Pesti Veronika (7.A), tanára: Dénes Sándorné

Az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos döntőjében:
- dicséretet kapott: Pusztai Erika (10.D), tanára: Dénes Sándorné

A "VegyÉsztorna" feladatmegoldó versenyben:
- 18. Dénes Ferenc (11.A) tanára:

A Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyen:
- 19. Rácz Réka (10.G), tanára: Alexa Péter

A Német Nyelvi Tesztverseny országos döntőjében:
- 1. Bücs Róbert (7.B), tanára: Szertics Szilvia

Az Ifjúsági Közlekedésbiztonsági Kupa Országos Döntőjén:
- 1. helyezett "KRESZ-elmélet" versenyszámban: Horányi-Névy Eszter (10.G)
- 1. helyezést ért el a segédmotorkerékpáros csapat tagjaként is: Horányi-Névy Eszter (10.G)


LEGFONTOSABB REGIONÁLIS, MEGYEI SZINTŰ VERSENYEREDMÉNYEK

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. fordulójába jutottak:

- német nyelvből: Szmodics Tímea (11.C), Tálosi Adrienn (11.C)
- angol nyelvből: Bartha Tamás (12.A), Harangozó Judit (11.C)
- történelemből: Csikfalvi Attila (12.D), Kovács László (12.D)
- matematikából: Spanczér Ilona (11.B), Pesti Gábor (12.A), Jesch Dávid (11.B), Harangozó Judit (11.C), Molnár Zoltán (12.A), Dávid Róbert (12.B), Bartha Tamás (12.A), Varga Károly (12.B)
- fizikából: Pesti Gábor (12.A), Jesch Dávid (11.B), Dávid Róbert (12.B),
- biológiából: Bakonyi Péter (12.A), Szabó Melinda (12.F), Neumajer Gábor (11.D), Lakner Bernadett (12.D)
- kémiából: Dénes Ferenc (11.A), Bakonyi Péter (12.A), Neumajer Gábor (11.D)

Az "Édes Anyanyelvünk" Nyelvhasználati Verseny megyei döntőjében:

- gimnázium:
2. Nádor Piroska (11.A), tanára: Kőműves Rita
3. Kígyóssy Zsófia (11.G), tanára: Tislérné Tóth Zsuzsanna

- szakképző iskolák:
3. Szijártó Veronika (11.E), tanára: Tislérné Tóth Zsuzsanna

A "Nyelvünkben élünk" Magyar Nyelvi Kommunikációs Verseny megyei döntőjében:
- 2. Karó Katalin (7.B), tanára: Tislérné Tóth Zsuzsanna

Az Implom József Helyesírási Verseny megyei döntőjében:
- 3. Tóth Ildikó (12.B), tanára: dr. Hámori Zsoltné

A "Szép Magyar Beszéd" Verseny megyei döntőjében:

- 3. Dominkó Anita (11.E), tanára: Tislérné Tóth Zsuzsanna

A "Szép Magyar Beszéd" Verseny területi fordulóján Kazinczy-jelvényt nyert:
- Halász Anna (8.B), tanára: dr. Hámori Zsoltné

A Középiskolások Országos Történelem Tantárgyi Versenye megyei döntőjében:
- 1. Bakonyi Andrea (9.A), tanára: Stummer Márta
- 3. Zakócs Ildikó (11.G), tanára: Halász Judit

A Ránki György Regionális Történelemversenyen:
- 3. Hegedüs András (10.B), tanára: Horváth Gábor

A Középiskolások Megyei Történelemversenyén:
- 2. Zakócs Ildikó (11.G), tanára: Halász Judit
- 3. Molnár Mihály (11.D), tanára: Andl Melinda

A Megyei Angol Nyelvi Versenyen:
- II. kategória: 1. Kocsis Zoltán (10.D), tanára: Lelnerné Sipos Ágnes
- III. kategória: 1. Horváth Fanni (9.A), 2. Czimmermann Éva (9.A), tanáruk: Fodorné Koller Zsuzsánna
- IV. kategória: 3. Horváth Katalin (10.C), tanára: Tóthné Mátyás Erzsébet

A Megyei Német Nyelvi Versenyen:
- 9. évfolyam III. kategória: 2. Szántó Gergely (9.D), 3. Dúll Zsófia (9.D), tanáruk: dr. Straub Boldizsár
- 10. évfolyam II. kategória: 1. Kocsis Zoltán (10.D), tanára: Baloghné Harkány Judit
- 10. évfolyam III. kategória: 2. Virág Zsolt (10.D), tanára: dr. Straub Boldizsár

Az Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny német nyelvi megyei döntőjében:
- 1. Bücs Róbert, tanára: Szertics Szilvia

A Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Emlékversenyen:
- 10. évfolyamon: II. díjas Gál András (10.A), dicséretet kapott Dombai Balázs (10.A), tanáruk: Zsovár Anita
- 11. évfolyamon: I. díjas Jesch Dávid (11.B), tanára: dr. Pintér Ferenc
- 12. évfolyamon: I. díjas Bartha Tamás (12.A), II. díjas Pesti Gábor (12.A), III. díjas Dávid Róbert (12.B), tanáruk: Erdős Gábor

A "Gordiusz" Matematikaverseny megyei fordulójában:

- 1. Hegyháti Máté (9.A), 3. Kardos Tibor (9.A), tanáruk: Martonné Németh Mária

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában:
1. Pesti Veronika (7.A) tanára:Erdős Gábor
3. Németh Zsolt (7.A) tanára: Erdős Gábor

A Varga Tamás Matematikaverseny megyei fordulójában:
- 1. Pesti Veronika (7.A), tanára: Erdős Gábor
- 3. Németh Zsolt (7.A), tanára: Erdős Gábor

A Bátaszéki Matematikaverseny döntőjében:
- 5. évfolyam: 4. Molnár Regő (5.A), tanára: Bujtás Lászlóné
- 6. évfolyam: 7. Burka Dávid (6.A), tanára: dr. Pintér Ferenc
- 7. évfolyam: 9. Pesti Veronika (7.A), tanára: Erdős Gábor
- 8. évfolyam: 12. Fodor Bálint (8.A), tanára: Zsovár Anita

A Megyei Matematikaversenyen:

- 9. évfolyam:
1. Hegyháti Máté (9.A), tanára: Martonné Németh Mária
2. Szántó Gergely (9.D), tanára: Tamás Beáta
3. Kardos Tibor (9.A), tanára: Martonné Németh Mária
- 10. évfolyam:
1. Pusztai Erika (10.D), tanára: Erdős Gábor
2. Gál András (10.A), tanára: Zsovár Anita
3. Dombai Balázs (10.A), tanára: Zsovár Anita
4.
- 11. évfolyam:
1. Jesch Dávid (11.B), 2. Spanczér Ilona (11.B), tanáruk: dr. Pintér Ferenc
- 12. évfolyam:
1. Pesti Gábor (12.A), tanára: Erdős Gábor

A Megyei Fizikaversenyen:
- 9. évfolyam: 3. Hegyháti Máté (9.A), tanára: Dénes Sándor
- 11. évfolyam: 1. Jesch Dávid (11.B), tanára: Dénes Sándor

Az Öveges József Fizikaversenyen:
- 1-3. Pesti Veronika és Németh Zsolt (7.A), tanáruk: Dénes Sándorné

A Zala Megyei Számítástechnika Alkalmazói Versenyen különdíjat kapott:
- Dominkó Dóra (5.A), tanára: Kele Krisztián
- Iványi András (7.B), tanára:

A Megyei Biológiaversenyen:
- gimnázium II. kategória: 3. Neumajer Gábor (11.D), tanára: Martonné Pálfalvi Katalin és Popellár Márta
- gimnázium III. kategória: 3. Lakner Bernadett (12.D), tanára: Martonné Pálfalvi Katalin
- szakközépiskola I. kategória: 2. Molnár Szabina (10.E), tanára: Csörgicsné Balogh Edit
- szakközépiskola II. kategória: 3. Bodor Bernadett (10.E), tanára: Popellár Márta
- szakközépiskola III. kategória: 1. Németh Gábor (12.E), 3. Soós Bernadett (12.E), tanáruk: Martonné Pálfalvi Katalin

Az Irinyi János Kémiaversenyen:
- I. A kategória: 2. Sebők János (9.D), 3. Tóth Gergő (9.D), tanáruk: Brand Béláné
- II.A kategória: 1. Pusztai Erika (10.D), tanára: Dénes Sándorné

A Megyei Levelező Kémia Feladatmegoldó Versenyen:
- gimnázium 9-10. évfolyamon: 1. Tóth Gabriella (10.A), 2. Schvarcz András (10.A), tanáruk: Csörgicsné Balogh Edit
- gimnázium 11-12. évfolyamon: 2. Neumajer Gábor (11.D), tanára: Martonné Pálfalvi Katalin

Az Idegennyelvi "Ki Mit Tud?"-on:
- angol csoportos ének: 1. Batthyány Gimnázium
- német vers és próza: 2. Virág Zsolt (10.D)
- német szólóének: 1. Tarr Ágota (11.C)
- német jelenet: 3. Batthyány Gimnázium
- francia különdíj: Batthyány Gimnázium francia néptánc-csoportja
- latin nyelv: 1. Kovács Klaudia (12.D), 2. Batthyány-kórus

A Megyei Népdaléneklési Versenyen:
- 1. Czupi Veronika (10.A), felkészítő tanára: dr. Szabó Csabáné
- 2. Henczi Ágota (10.F), felkészítő tanára: dr. Szabó Csabáné

AKIK A KULTÚRA ÉS A SPORT TERÜLETÉN A LEGTÖBBET TETTÉK

Az idei tanév legkiemelkedőbb eseménye volt, hogy a Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar "Fesztiválkórus" -minősítést, a Virág Benedek Ifjúsági Női Kar pedig "Arany"-minősítést kapott. A karnagy: Cseke József. A kórustitkár: Gyergyák Nóra (10.B). Végzős énekkarosok: Kovács Vera, Benedek Olga, Kálmán Adrienn (12.A), Gerencsér Ágnes, Gondos Mónika, Laski Linda, Pálovics Klára, Tóth Ildikó (12.B), Kovács László (12.D), Hermán Nikolett (12.E), Németh Éva (12.G). Az énekkar nyáron az Adrián is készült az újabb koncertekre.

Sok kiváló versmondónk van. Közülük azokat külön is kiemeljük, akik az idei tanévben országos kiírású szavalóversenyen dicséretes eredményt értek el:
Zalán Barbara (9.A), Csabai Anna (9.F), Dávidovits Adrienn (9.F), Jakabfi Edina (11.D), Tóth Ildikó (12.B).

Az iskolaelőd alapításának 235. évfordulójára kiírt történelmi pályázaton készített pályázaton készített pályamunkájáért dicséretben és díjban részesült: Kmecs Viktória (10.G). A pályamunka címe: Cserkészmozgalom a 30-as évek gimnáziumában.

Kiváló kulturális munkájukért még dicséretben részesültek:
Bazsó Adrienn (7.A), Karó Katlain (7.B), Baráth István (8.A), Halász Anna (8.B), Hidvégi Nóra (9.A), Czupi Veronika (10.A), Erdős Ádám (10.A), Pusztai Erika (10.D), Henczi Ágota (10.F), Dénes Annamária (11.A), Tarr Ágota (11.C), Farkas Eszter (11.C), Zsobrák Eszter (11.C), Darvas Gyöngyi (11.D), Dominkó Anita (11.E), Szijártó Veronika (11.E), Hofstädter Ákos (11.G), Kígyóssy Zsófia (11.G), Kovács László (12.D), Lakner Bernadett (12.D), Németh Katalin (12.E), Papp Zoltán (12.F), Németh Éva (12.G), Csepella Dóra (12.G) és Zsován Noémi (11.D), városunk diákönkormányzatának diákpolgármestere.

A sok kiemelkedő sporteredmény közül a diákság előtt külön példaként is kiemeltük az országos diákolimpián 3. helyezett lett Batthyány-s fiú kardcsapatot:
Bagladi Ákos (11.B), Koros András (11.A), Jeszek Balázs (9.D).

Kiváló diákolimpiai, országos és nemzetközi sporteredményekkel büszkélkedhet úszásban, ő volt az idei év legjobb zalai ifjúsági sportolója: Papp Viktória (10.D)

A sakkban korosztályos Európa-bajnoki 6., NB-I-es 3. helyezett stabil, pontszerző csapattag: Flumbort András (10.A)

Rajtuk kívül kiváló sporteredményekkel büszkélkedhetnek még:
- Molnár Regő (5.A) triatlon
- Nádor László (7.A) asztalitenisz
- Császár Krisztián (7.A) úszás
- Balta Ferenc (7.B) autocross
- Bolf András (9.A) asztalitenisz
- Bodnár Márk (9.A) asztalitenisz
- Marczinka Alíz (9.B) kötélugrás
- Lassu Gábor (9.A) kosárlabda
- László Alexandra (9.C) sportakrobatika
- Horváth Zoltán (9.C) kajak-kenu
- Godina Helga (9.F) sportakrobatika
- Schvarcz András (10.A) sakk
- Silló Mátyás (10.D) kosárlabda, úszás, triatlon
- Nagy Tímea (10.D) lovaglás
- Molnár Márton (10.D) sakk
- Horváth Balázs (10.D) úszás
- Kovács Patrícia (10.G) úszás
- Pusztai Zsolt (10.G) úszás
- Horváth Viktória (11.A) asztalitenisz
- Újházi Csilla (11.A) asztalitenisz
- Szabó Virág (11.A) sakk
- Sós Eszter (11.A) kosárlabda
- Kalamár Zsófia (11.B) vívás
- Deregi László (11.B) úszás
- Harangozó Judit (11.C) kajak-kenu
- Fehér Mária (11.C) kajak-kenu
- Marczinka Péter (11.D) kézilabda
- Faragó Tamás (12.A) kézilabda
- Borbás Máté (12.A) kézilabda
- Kovács Edina (12.B) kajak-kenu
- Magyar Balázs (12.C) kosárlabda
- Csepella Dóra (12.G) társastánc

 


Évfordulós ünnepély

A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 2000. október 6-7-én ünnepelte iskolaelődje alapításának 235. évfordulóját. Az ünnepségsorozat méltó keretet adott a régi hagyományok és értékek felemlegetésére, a jelen helyzet stabilizálására és a jövendő megerősítésére.
Egy nevelési-oktatási intézményben igenis szükségesek az ünnepi alkalmak, amikor a munka sodrában a pillanatnyi megállás módot ad a tanórai értelmi fejlesztésen túl a lelki nevelésre. Mely a mai iskolarendszerben egyre hangsúlyosabb szerepet kell, hogy kapjon, ha nem akar egy iskola "oktatásvégrehajtási" intézménnyé válni. Ezért különös odafigyeléssel készült a Batthyány több mint 1000 tanulója és 120 dolgozója az ünnepi rendezvényekre, melynek pénzügyi hátterének biztosításához jó segítségül szolgált az iskolai és támogatói forrásokon kívül a Kulturális Alap támogatása is.

A 2 napos ünnepségsorozat igazán jól sikerült. Volt képzőművészeti kiállítás a Batthyány-s diákok munkáiból az iskola nagyaulájában. A Stamler Lajos művésztanár vezetésével folyó rajzos tanórai és szakköri munka értékes diákalkotásait csodálhatta meg heteken keresztül az iskolában megforduló 1-2 ezer ember. A sportdélután is elérte célját: többszáz gyermeket és felnőttet mozgatott meg az egészséges mozgásos életmód propagálása érdekében. Az iskolai ünnepélyünk a hagyományoknak megfelelően magas színvonalú volt - köszönhetően a Lehota János vezetésével dolgozó szervezőbizottságnak. Az eseménysorozat csúcspontja az október 7-én a HSMK-ban szervezett kulturális gálaműsor volt, melyet jelenlegi és volt diákjainknak, a városlakó kultúrát szerető közönségnek szerveztünk. A színvonalat az iskolánkban jelenleg is folyó tartalmas művészeti élet biztosította, de felléptek volt tanítványaink közül néhányan, akik messzire jutottak országos, sőt nemzetközi szinten is, például: Balázsovits Lajos színművész, Németh Krisztina operaénekes, Kónya István lantművész. Ezen kívül sok egyéb akció szolgálta az ünnepségsorozat méltó keretét, például: új évkönyv, jelvény, póló, történelmi pályázat régi híres tanítványokról, iskolatörténeti kamarakiállítás.
Hisszük, hogy az ilyen események módot adnak a nevelő célzatú értékmegőrzésre és értékteremtésre. Ezért köszönet a résztvevőknek és a támogatóknak.

Tisztelt Igazgató Úr, Polgármester Úr, Kedves Tanárok, Vendégek, Kedves Diákok, Hölgyeim és Uraim!

Nagy örömmel mondtam igent Mayer Ferenc igazgató úr megtisztelő felkérésére, hogy a régi diákok nevében egy visszaemlékezéssel méltassam egykori iskolámat ezen a jeles évfordulón. Örömmel vállalkoztam erre, mert ennek az iskolának sokat köszönhetek és így sokkal tartozom, De megszólalni csak a saját nevemben tudok, remélve azt, hogy sok más egykori diák is hozzám hasonlóan szeretettel, és hálával gondol vissza az "Alma Materre".
1963-ban kerültem ebbe az iskolába, az akkori Landler-be. Nem tudtam, hogy milyen nagy múltú és sok nehéz időt átélt iskola diákja lettem. Arra is csak sokkal később döbbentem rá, milyen kizökkent stílus és ízlés kellett ahhoz, hogy annak idején egy akkor már közel 200 éves piarista iskolát éppen Landler Jenőről nevezzenek el. Ám mégis, ha azt hallom "Landler" nekem csupa olyasmi jut eszembe, amire jó visszagondolni: egy kiváló iskola, sok jó tanár, sok siker, az első szerelem, és egy tinédzser lány sarjadó hite.
Sajátos helyzet volt az országban. 1963-ra az értelmiség már tudomásul vette a történelmi kényszert, azonban eszmélni is kezdett. Sokan ezt az időszakot a föllélegzés éveinek tekintik, amikor Kósa Ferenc leforgathatta a Tízezer napot, Jancsó Miklós a Szegénylegényeket, megjelenhettek Juhász Ferenc és Nagy László nagy versei - szóval valami megindult. De azt nem lehet mondani, hogy egy boldog országban éltünk volna. Mi azonban akkori kanizsai gimnazisták mégis boldogoknak éreztük magunkat. Nemcsak azért, mert fiatalok voltunk, s a fiatalságból néhány évtized után hajlamos az ember csak a boldogságra emlékezni, hanem azért mert az iskola falai megvédtek minket. A világ, s különösen a politika zűrzavara kívül maradt a falakon, és ezért köszönet jár az iskola akkori igazgatójának, Zsoldos Ferenc tanár úrnak és igazgatóhelyettesének, Dr. ördög Ferenc, kiváló tudós tanárnak.
Mi volt a falakon belül? Félve mondom ki - mert olyan sokféleképpen értelmezhető: de rend volt. A József Attila-i értelemben: jó szóval oktattak és játszani is engedtek bennünket.
Szerencsénk is volt, akkoriban sok fiatal, nagyon lelkes és tehetséges tanár kezdte itt a pályáját. Gyana Marika, osztályfőnökünk, egyetemi jegyzeteiből készült a magyar órákra, mi pedig az ő jegyzeteiből tanultunk, és azt sem tudtuk, hogy néz ki a magyar irodalom tankönyv. Szebenyi Mária, az iskola későbbi igazgatója, akkor került ide és matematikát tanított nálunk, nagyon jól. Pedig mindent elkövettünk, hogy ne érezze jól magát. Pintér Ferivel, (ma Dr. Pintér Ferenc tanár úr), akkor Pintyusszal néha órákat töltöttünk azzal, hogy kitaláljunk lehetetlennél lehetetlenebb feladatokat, amellyel másnap zavarba hozhatjuk. Ritkán sikerült. Ha egyszer-egyszer mégis, nem a mindentudás fölényével próbált meg a pokolba küldeni bennünket, ahova egyébként valók voltunk - hanem azt mondta: ezt nem tudom, de utánanézek. Ma is becsülöm ezért, és sokszor gondolok rá, amikor ugyanezt mondom hallgatóimnak, akik időnként, - tán nem olyan komisz szándékkal, mint mi annak idején, - olyan problémával fordulnak hozzám, aminek bizony utána kell járnom.
Mosonyi Éva a barátunk volt, ha nem hangzana illetlennek azt is mondhatnám: a pajtásunk. Derűs volt, szerette amit csinál és mi is megszerettük, őt is és a biológiát is. Volt egy francia tanárnőnk, Dr. Bittera Zoltánné, mindnyájunk drága, kedves Stefi nénije. Az ötvenes évek elején elvesztette a férjét, aki orvos volt, egy reggel munkába indult, aztán soha többé senki nem látta, nyoma veszett örökre. Stefi néni egyedül maradt két kis gyerekkel, egyikük osztálytársam, nagyon jó barátom lett, ma orvoskollégám.
Stefi néni, aki maga volt a megtestesült jóság, reggeltől estig tanított. Ma sem tudom honnan merítette az erőt, hogy csak derűt és mosolyt láthattunk az arcán.
És hát Harkány tanár úr, akiről nem tudok elfogulatlanul szólni, de hát ez az egész beszéd nem elfogulatlan és nem is akar annak látszani. Harkány tanár úr nem tanított engem, de egy életre szóló élménnyel ajándékozott meg amikor beválasztott az Antigone szereplőgárdájába. Ma sem tudom miért. Nem volt nekem sem előadói ambícióm, sem különösebb tehetségem, egy délután mégis kezembe adta Sophokles szövegét, és arra kért, olvassam fennhangon, aztán azt mondta rendben van, én leszek Iszmene. S ezzel egy világ nyílt ki előttem, amelyben sokat tanultam nemcsak egy királyi család tragédiájáról, a színházról, a görög kultúráról, de sokat egy emberről, egy tanárról is. Egy tanárról, aki, ha az újkori magyar történelem másként alakul, talán nem is a nagykanizsai gimnázium tanáraként éli végig az életet. Nem tudom, vajon ő boldogabb ember lett volna-e, de az biztos, hogy mi kanizsai diákok, sok százan az évek során, szegényebbek lettünk volna. Sokat beszéltek akkoriban erről az előadásról és sokan megnézték, köztük Kodály Zoltán is. 1966-ban Sophokles szavai súlyos üzenetet hordoztak a hatalmi önkényről és a zsarnoksággal szembeszegülő emberségről. A szavakkal, a gondolatokkal, amelyeket Sophokles írt le, és mi, lelkes diákok a színpadon kimondtunk, egy tanárember üzent az akkori világnak. nem mondom, hogy ezt így értettük már akkor is, de azt éreztük, hogy nagyobb dolognak vagyunk részesei, mint egy egyszerű középiskolai színjátszás. Köszönöm tanár úr, e helyről is, hogy ennek az üzenetnek egyik közvetítője lehettem.
Tudjuk, hogy két dolog az, mit tanít meg és mit ad egy iskola a diákjainak. Lehet egy iskolában kiváló az oktatás színvonala, mégis nyomtalanul múlnak el az évek, ha iskola és diák kapcsolata nem több puszta ismeretátadásnál. Én olyan gimnáziumba jártam, ahol ennél sokkal többet kaptunk.
Megint a rend jut eszembe, az értékrend. Olyan egyszerű volt itt minden: elismerést csak az kapott, aki felmutatott valamit; észt, tehetséget, szorgalmat, emberi erényeket, lehetőleg mindezeket. És megint József Attila: itt nem az a rend volt, amelyben "könnyebben tenghet ki alattomos". Valahogy magától értetődővé vált, mi a jó és mi nem, ki a jó és ki nem, és ezzel együtt az a hit is kialakult bennünk, bennem, hogy a boldoguláshoz elég a tehetség, a kitartás és a sok munka, így együtt. Később persze kiderült, hogy a világ ennél bonyolultabb, de akkorra már megtanultunk különbséget tenni jó és rossz, értékes és silány, talmi és maradandó között. Ezért tekintek úgy erre az iskolára, mint egy koordináta rendszerben az origo-ra, ahonnan minden kiindul és amihez mindent viszonyítani kell. Gyakran azon kapom magam, hogy bárhol járok a világban, és bármit elérek, sokat vagy keveset, ahhoz az emberhez mérem magam, akivé gimnazista vágyaim szerint válni szerettem volna.
Az iskola történetét elolvasva felfigyeltem arra, hogy különöa módon minden korban, a miénk is ilyen volt, sok-sok olyan diák járt ide, aki nem az élet napos oldalára született, s aki számára ez az iskola jelentette az egyetlen mértéket. Ezért itt talán nehezebb volt tanárnak, jó tanárnak lenni. Nem könnyű megmondani, mitől tud egy tanár, egy tantestület, egy iskola maradandóan mély nyomokat hagyni egy ember személyiségében, értékrendjében, gondolatvilágában. Néha elég csak egy gesztus, egy tekintet, egy félmondat, vagy éppen egy ki nem mondott szó.
Abban az időben sokat lehetett tanulni nemcsak abból, amiről beszéltek tanáraink, de abból is, amiről hallgattak. Az én generációm megtanulta meghallani a ki nem mondott szavakat is és ezek gyakran többet mondtak, mint a hangos szónoklatok.

Bizonyára sokféle pedagógus megfordult itt az évek során, tudós tanárok, elhivatottak, jók és talán kevésbé jók is, de mi egykori és mai diákok épp ilyen sokfélék voltunk. S ebben a sokféleségben volt képes az iskola sokunkat felvértezni önbizalommal, szellemi igényességgel és tartással, annyival, amennyiből a mai napig maradt még tartalék. Én leginkább ezt köszönöm meg egykori iskolámnak.
Hiszek abban, hogy létezik genius loci, a hely szelleme, valami, ami a változó korok és változó szereplők ellenére állandó és maradandó. Egy ilyen nagy múltú iskola már meg tudja fogalmazni, hogy múltjából mihez kíván igazodni. Biztos vagyok abban, hogy mindenek előtt őrizni kívánja a szakmai igényességet, de abban is bízom, hogy kapuja és tanárainak szíve nyitva áll azok előtt is, akik az életet nehezebb helyzetből kezdik, akiket itt kell megtanítani repülni, hogy majdan szárnyalni tudjanak. A ma és a közelmúlt pedagógusai kevés támogatást kaptak és kapnak ehhez a talán mindennél szebb és fontosabb hivatáshoz. A nem méltó megbecsülésért legfeljebb egy-egy diák hálás és őszinte köszönő szavai nyújthatnak kárpótlást. Én azt kívánom az iskola mostani tanárainak, hogy legyen erejük, és hitük szeretni, tanítani és embernek tekinteni mai diákjaikat, s ha netán el is marad a hivatalos elismerés, harmincegynéhány év múlva talán áll majd itt valaki a most tizenévesek közül, aki fejet hajt előttük, azzal a hálával és köszönettel, ahogyan én tisztelgek most egykori iskolám előtt.

Köszönöm, hogy meghallgattak.


Dr. Ádám Veronika professzorasszony
emlékező beszéde évfordulós ünnepségünkön


A X. NEMZETKÖZI MAGYAR MATEMATIKA VERSENYRŐL

A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola azt a megtisztelő feladatot kapta, hogy a Millenium évében megrendezhette a jubileumi X. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyt. Az iskola közössége lekesen és odaadással készült a verseny színvonalas megrendezésére, a 175 határon túli magyar és 90 hazai diák fogadására, a jubileumi verseny és a kapcsolódó programok tartalmassá, valamennyi résztvevő számára emlékezetessé tételére.

Az iskola története során mindenkor különös gonddal ügyelt a matematika oktatásának, a matematikai gondolkodás alakításának pedagógiai feladatára, és hála az intézmény matematika munkaközösségének, tanulói kellő motíváltságának, ezirányú munkája évtizedek óta eredményesnek bizonyul. Mi minden akalommal résztvevői voltunk a Nemzetközi Magyar Matematika Versenynek, és meggyőződésünk, hogy mára a verseny komoly szakmai rangot vívott ki magának. Tudjuk azt is, hogy a versenyzés mellett a programok jól szolgálták és szolgálják a határon túli magyar és hazai diákok kapcsolatainak elmélyítését, a határon túli magyar diákok nemzeti identitástudatának erősítését.

Ezen megfontolások jegyében állítottuk össze a verseny és a négy nap programját. Reményeink szerint a résztvevők bepillantást nyerhettek a redező iskola életébe, az őket nagy szeretettel fogadó Nagykanizsa Megyei Jogú Város mindennapjaiba, de benyomásokat szerezhettek a régió életéről is.

Bencze Mihály (Brassó) köszöntője a X. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny megnyitóján:

Kedves Kollégák, meghívottak, versenyzők!

Amikor ezelőtt 11 évvel a szegedi Rátz László vándorgyűlésen elindítottam a Nemzetközi Magyar Matematika versenyt sokan meglepetéssel, mégtöbben örömmel és voltak akik fenntartással fogadták.
Ma sem értik sokan, hogy miért nemzetközi. Pedig azt, hogy nemzetközi azt nem mi választottuk, hanem Trianon kényszerítette ránk.
Aki jelen volt akkor Szegeden, a kommunizmus megszűnése utáni évben, az mind megértette e verseny szükségességét, fontosságát, lényegét.
Oláh György barátom felvállalta az I. M.N.N.V megszervezését Urbán János is örömmel fogadta a hírt, és támogatásáról biztosított.
És a történelem motorja beindult.
Csodálatos volt az 1992-es év, az I. N.N.N.V éve Komáromban. 70 év után a szétdarabolt ország matematikusai testvérként találkozhattak. Köszönet Oláh Györgynek mint szervezőnek is. A II. N....V-t Vác városa rendezte és Benedek Ilona volt a szervező. A III. -kat Ungvár rendezte. A IV-ket Paks városa rendezte és Árokszállási Tibor volt a szervezője. Az V-iket Székelyudvarhely rendezte és Kovács Lajos volt a szervező. A VI-ikat Kaposvár rendezte és Kubatov Antal volt a szervező. VII-iket Szabadka városa rendezte és Szabó Magda volt a szervező. A VIII-ikat Debrecen rendezte és Balázs Tivadar volt a szervező. A IX.-iket Dunaszerdahely rendezte és Biczó Gizella volt a szervező. Az egykori szervezőknek, jelenlévőknek, versenyzőknek újra köszönetet mondok. Jó volna tudni, hogy a verseny dijazottjainak mi lett a sorsa, hogyan alkult az életük.
Ime itgt ünnepelhetjük Nagykanizsán a verseny tizedik születésnapját és ezuton is köszönjük a városnak és Pintér Ferencnek a szervezést.
Ahhoz, hogy a jövőről is beszéljünk, vissza kell térnünk egy kicsit a régmúlt időkhöz. 1994-ben egy budapesti konferencián bemutattam a N.M.NV-eket. Teller Ede világhírű atomfizikus is végighallgatta. Hozzászólásában kihangsúlyozta, hogy tudományos felfedezéseiben sokat segített a magyar nyelv, a versek. Főként Ady Endre és József Attila verseit emlegette. A nyelv segített a fogalmak pontos leírásában, a folyamatok tömörítésében, strukturálásában és főként az álmodozásban. Hogy mennyire igaza volt a professzor úrnak azonnal belátjuk.
Guiseppe Mezzofanti bíboros, a Vatikán könyvtárosa egyik beszédében a következőket mondta 1836-ban:
"... Tudja, melyik nyelvet tartom az olasz és a görög után, minden más nyelv előtt, leginkább dallamosnak és a verselés szempontjából leginkább fejlődésre képesnek? A magyart. Ismerem néhány új költőjüket, néhány versüket, melyek dallamosságukkal megleptek. Ügyeljen, ebben a nemzetben egyszerre csak fel fog tündökölni egy költői lángész és nézeteimet igazolni fogja. A magyarok, úgy látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik a nyelvükben..."
Ma sem tudják. Az azonban, ahogy Mezzofanti a magyar nyelv ismerete alapján megjövendölte azt a valakit, akit aztán nemsokára Petőfi Sándornak ismerhetett meg a világ, tényleg lélegzetelállító.
Abban az évben Petőfi még csak 13 éves volt.
De a bíboros valójában nem jós volt nagyon is tudta, mit beszél. Egyrészt páratlan nyelvi zseniként 60 nyelvet beszélt, írt, olvasott. Másrészt magyarul is oly nagyszerűen tudhatott, hogy nemcsak szavait és rendszereit érthette, hanem lelkületét is, és különleges varázsának titkait is ismerhette.
Egy másik nagy angol nyelvész Sir John Bowing az 1800-as évek elején nyelvünkről a következőt mondta:
"A magyar nyelv a régmúltba vezet. Nagyon sajátos módon fejlődött és szerkezete arra a távoli időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Ezt egy olyan nyelv, melynek logikája és matematikája, a feszített húr erejének kezelhetőségével és rugalmasságával bír..."
A fenti két világhírű tudós szellemében az 1800-as évek elején azt is meg lehetett jósolni, hogy megszületik egy magyar matematikus "aki a semmiből egy új világot teremt" Ezt a csodálatos embert a világ Bolyai Jánosként ismerhette meg.
A matematikával azonos csak anyanyelvemben lehetek; ahol a fogalmak és azok jelei végzetesen összeolvadnak.
Az 1910-es népszámlása szerint Erdély magyar lakosságának létszáma 1.700.000 volt, a Versailles-ban ennyit telekkönyveltek át Balkánnak, így lettünk Európa legnagyobb nemzetisége.
És megint a semmiből kellett egy új világot alkotnunk, az erdélyi magyar matematikát.
Érthető volt ezek után az az öröm, amikor 1992-ben a Kárpát-medence matematikusai találkozhattak.
Sajnos az idők során, néha egy jó szóra várva, néha magyarságunkban megpihenve, nem mindig találtuk meg az anyaországot.
A mai napig sem szerepel a hivatalos magyarországi matematikai versenynaptárban a N.M.N.V!
Mi matematikusok már 10 éve megelőztük a politikusokat, akik csak most jutottak el ahhoz, hogy minket is magyarként értékeljenek.
A jövőnk ti vagytok, akik versenyzőként és magyarul élitek meg a matematikát. Ti lesztek a jövendőbeli tanárok, kutatók, világhírességek.
Nyelvünk, matematikánk egyfelől szentség, de másfelől közeg, vezeték, melyben a magyarság eleven lelki ... továbblüktet.
Mindannyiunk egykori Pali bácsija, a világhírű Erdős Pál professzor a N.MM.V-ről azt mondta, hogy ügyeljünk rá, ápoljuk, emeljük színvonalát, tartsuk meg a folytonosságát, és akkor ez lesz a Kárpát-medence egyik legfontosabb matematikusnevelő intézete.

Köszönöm a megértést.

 


A Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar rövid története

Elődje az 1966. őszén alakult női kar: melyet Dr. Stimecz Jánosné vezetett. Az azóta eltelt időben számos helikoni versenyen szerepeltek sikerrel (arany és ezüst oklevelek).
1981-ben felvették az intézményelőd egykori kiválóságának - Virág Benedeknek - a nevét, és ezután rendszeresen szerepeltek 1985-ig az Éneklő Ifjúság minősítő hangversenysorozatán is, ahol arany minősítéseket szereztek, sőt egyszer megkapták az "Év kórusa" kitüntető címet. 1987-ben elnyerték az Éneklő Ifjúság emlékplakettet. Koncerteztek Ausztriában, Németországban. 1996-ban Zala Megye Közgyűlése nívódíjban részesítette a vegyeskart.

1986-ban megalakult a vegyeskarból a fiúkórus, akik Szolnokon ez évben nívódíjat kaptak, majd a KÓTA javaslatára 1988-ban Olaszországban (Gorizia) képviselték hazánkat (3. és 4. díj).

1966-ban Dr. Stimecz Jánosné nyugdíjazásakor Cseke József vette át a vegyeskar irányítását. 1998-ban a Helikonon ezüst oklevelet szereztek.
1999 tavaszán erdélyi (Háromszék) turnén vettek részt nagy sikerrel, majd ez év októberében a Bárdos-évfordulón a vegyeskarból alakult nőikar sikeresen szerepelt a Zeneakadémián Bárdos "Thúry György kapitány" című művével. 1999-ben a KÓTA minősítő hangversenyén a vegyeskar ezüst minősítést szerzett. 2000-ben a Helikonon a vegyeskar bronz, a nőikar ezüst oklevelet kapott.

2001. április 27-én a vegyeskar és a nőikar is önálló koncerten minősült a KÓTA zsűrije előtt. A Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar "Fesztiválkórus", a Női Kar "Arany" fokozatot kapott.Egy versenyről


Nyár-pihenés, nyugalom, tankönyvek az asztalfiókba zárva... vagyis két és fél hónap szorongás, felelések és dolgozatok nélkül. Maga a Kánaán! Az elmúlt évben azonban akadt egy diák, akinek nem volt ennyire felhőtlen a nyara. Minden szerdán buszra szállt, Zalaszentbalázsról Kanizsára utazott, hogy a délelőttöt intenzív tanulással töltse.

S hogy miért? Mert Vera, megnyerve az Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny megyei fordulóját a szakközépiskolások között, jogot szerzett arra, hogy részt vegyen a verseny országos döntőjén, Sátoraljaújhelyen. Mivel a döntőt októberben rendezik, Vera kénytelen volt a nyár egy részét a felkészülésre fordítani. Rengeteg nyelvtani gyakorlat, írásbeli és szóbeli feladatok tömkelege - nem unatkoztunk!
Eljött az október. Mintegy 10 órányi vonatkozás után megérkeztünk Sátoraljaújhelyre, s rövidesen a szállásunkon találtuk magunkat. Minden gyorsan, jól szervezetten történt, ami nem is csoda, hisz ez az országos megmérettetés több évtizedes hagyománnyal bír.
Másnap: írásbeli. Számtalan feladat, s valljuk be, nem könnyű feladatok. Kikapcsolódásként kirándulásra mehettünk délután a Bodrogközbe, amely a legtöbb résztvevő számára még ismeretlen vidék volt. Jól éreztük magunkat!
Harmadik nap - szóbeli! Négy témakör közül választhattak a versenyzők, s e témakörök bizony elég változatosak voltak. Vera a "Gondolatok az olimpia után" című témát érezte önmagához legközelebb állónak, s többé-kevésbé jól meg is oldotta azt. A "többé" azt jelenti, hogy igen érdekes, odafigyelést igénylő 3 perces beszédet tartott, a "kevésbé" pedig azt, hogy a nagy sietségben elfelejtette elolvasni a műfaj megjelölését: vitaindító. De sebaj! Nem a győzelem...
Az utolsó napon, vasárnap reggel az ünnepélyes díjkiosztót - a tradíciónak megfelelően - Kazinczy Ferenc egykori lakhelyén, Széphalomban tartották. Érmet sajnos nem kapott Vera, de azt gondolom, hogy az élmények kellőképpen maradandóak, s talán az a nyári felkészülés sem volt hiábavaló. Hiszen lesz még érettségi is!!

Aki írta: Tislérné Tóth Zsuzsanna tanár
Akiről írta: Szijártó Veronika 11.E osztályos tanuló
 


Ismét Franciaországban

Immár harmadik alkalommal nyílt lehetősége batthyánys diákoknak, hogy az iskola szervezésében franciaországi csereprogramban vegyenek részt.
2001. április 7-én, hajnalban indult a buszunk Budapestre - húsz lelkes 10. és 11. évfolyamos diákkal, Fodorné Koller Zsuzsánna és Knausz Ágnes tanárnő vezetésével - ahonnan repülővel utaztunk Brüsszelig. Mivel a csoport többsége még soha nem repült, az utazás új élményeket és izgalmakat hozott. A belga fővárosból a francia iskola buszával folytattuk utunkat Hirsonba.

A belga határtól 15 km-re fekvő észak-franciaországi kisváros egyetlen gimnáziuma, a Lycée Joliot - Curie előtt már - láthatóan - izgatottan vártak bennünket "új családjaink". A rövid ismerkedés után, idén azonnal bedobtak minket a mély vízbe: rögtön a családokkal töltött hétvége következett.
A diákok nagy részét nem Hirsonban, hanem kisebb, környező településeken szállásolták el.

Hétfőn reggel az iskolában izgatottan meséltük egymásnak hétvégi élményeinket: az idegen kultúra sajátosságait, eltéréseit, valamint kisebb kirándulásokat. Továbbá lehetőségünk nyílt a francia nyelv aktív gyakorlására, hiszen a franciák (köztudottan) nagyon büszkék nyelvükre, és nem szívesen tanulnak, illetve beszélnek idegen nyelveket.

A hétfő délelőtti rövid városnézés után, francia társainkkal együtt látogattuk a tanórákat. Másnap a polgármester, aki nagy figyelmet fordít a francia-magyar kapcsolat ápolására, (immár hagyományként) fogadást szervezett a tiszteletünkre. A szerdai program volt talán a legtartalmasabb: egésznapos kirándulást tettünk a Champagne vidék fővárosába, Reimsbe. Megcsodáltuk a gyönyörű, gótikus, "reims-i Notre Dame"-nak is nevezett katedrálist, majd a rövid "shopping" után látogatást tettünk az 1875 óta működő Piper Heidsieck pezsgőgyárban, ahol meg is ízlelhettük a hírességek által is kedvelt nedűt.

A hét további részében túráztunk a Hirson határában fekvő erdőben; megtekintettük a St. Michel-i apátságot, valamint a nirsani városi múzeum kiállításait és gazdag gyűjteményét. A második hétvégére ismét a családok szerveztek programot. Ki-ki elutazott Párizsba, a Fények városába; Lille-be... Ezenkívül megismertük a francia húsvéti népszokásokat, hagyományokat is. Utazásunkat anyagilag támogató feladatunkat is sikerült elvégeznünk: kérdőívek segítségével, "A franciák szabadidős tevékenységei" -témában gyűjtöttünk adatokat. Hétfőn reggel szomorúan bár, de már a hazautat is várva búcsúztunk el francia társainktól, és indultunk haza.

Mindent összevetve szép élményekkel, emlékekkel tértünk haza. A cserekapcsolat egyébként még nem zárult le, hiszen ősszel a francia diákok érkeznek - valószínűleg nem kisebb érdeklődéssel és kíváncsisággal - Nagykanizsára.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Fodorné Koller Zsuzsánna tanárnőnek, aki harmadszor is megszervezte és remekül elkalauzolta az utat; kísérőnknek Knausz Ágnes tanárnőnek segítségéért; és a Batthyány Lajos Gimnáziumnak a támogatásért. Reméljük, hogy ez a szép hároméves sorozat a jövőben is folytatódik és fennmarad a francia - magyar kapcsolat.

Ferenczy Tünde és Antal Katalin (11.A)

 


Indiában jártam

Egyetlen vidékiként tagja voltam a Magyarországot képviselő 7 fős csapatnak Indiában, ahol 17 nemzet fiataljai mérték össze tudásukat különböző természettudományi tárgyakban a "Quanta 2000" - versenyen.

A verseny részei:
- Vita
- Előadás a robottechnikáról
- Kollázs készítés
- Modell bemutató (ez volt az én feladatom)
- Csoportos megbeszélés
- Tudományos kvíz: fizika, kémia és biológia
- Matematikai kvíz
- Csillagászat kvíz
- Komputer program készítése

November 7. Reggel 3 órakor indultunk Zalakarosról. A gép Ferihegy 2B-ről indult 7 órakor. Egy Boeing 73-mal repültünk Párizsig. A CDG repülőtéren bejelentkeztünk a Delhibe induló gépre. Ezek után a metróval elmentünk a Notre-Dame-hoz. Megnéztük a katedrálist, majd városnézésre indultunk. Párizs szívében az egyiptomi obeliszknél felültünk a milleniumra készült óriáskerékre, melyről egész Párizst láttuk. Ezután kipróbáltuk a legújabb 14-es, teljesen automata metróvonalat. 16 órára visszaértünk a repülőtérre, mivel 16.30 -kor indult a Boeing 747 Delhibe.

November 8. 04.55-kor szállt le a gép az Indira Ghandi repülőtéren Újdelhiben. A reptéren virágfüzérrel várták a csapatunkat a 30 fokos hőségben. Miután átadtuk a csomagjainkat, 2 taxi az Ashoka Palace Hotelba vitt minket. 2 óra pihenés után városnézésre indultunk. Megnéztük a közigazgatási épületeket, az elnöki rezidenciát, az India Gate-et. Útközben nem egy kígyóbűvölővel találkoztunk. Az utcán nem macskák, hanem majmok szaladgálnak.

November 9. 06.20-kor indultunk az állomásról Lucknowba. A Shatabdi Express komfortja a MÁV 2. osztályának felelt meg. A vonat ablakai sötétítettek a nyári hőség miatt. A vonaton összeismerkedtünk az osztrák csapattal. Az egyik fiúval azóta már email-t is váltottam. 12.20 -kor érkeztünk meg a Lucknow-i állomásra. Piros szőnyeg, fúvószenekar és 20 fős küldöttség várt minket virágfüzérrel. Az állomáson a sok kellemes dolog, pompa mellett több ezer koldussal, és rokkanttal is találkoztunk, ami nem volt szép látvány, előrevetítette az országra jellemző iszonyatos szélsőségeket. Innen a világ egyik legnagyobb iskolájába (25 ezer tanulója van) mentünk Lucknow városán keresztül. A verseny helyszínén fogadóbizottság kápráztatott el bennünket. A bejáratban fűszerekkel és ajándékokkal vártak minket. Megkaptuk a szobáinkat. Délután tanultunk még, majd csapatmegbeszélés következett.

November 10. Reggel 6.30 órakor keltünk. Reggeliztünk (előtte közös ima, hiszen montessori iskolában voltunk) az óriási étteremben, majd megbeszélést tartottunk. Délelőtt még szereltük a modellt.
Este 3 órás fergeteges megnyitón vehettünk részt. Egy focipálya tele volt a résztvevőkkel. Az ország neves művészei szerepeltek. A műsorban minden csapat felvonult. Még tűzijáték is volt a verseny tiszteletére. Bemutatták a nemzetközi zsűrit, több világhírű tudóssal. Akkor döbbentem rá, hogy hol is vagyok?!!

November 11. Reggeli után az angol nyelvű vita következett. Témája: Etikai katasztrófa-e az emberi géntérkép felfedezése? Két turnusban zajlott le a vita. Az egyik nemzetnek az előre megadott téma mellett, míg a másiknak ellene kellett érvelni. Érdekesen alakult, mivel elég meglepő elképzelések is voltak. Ebéd után a matematika és biológia írásbeli fordulója következett.

November 12. Az előző nap írt versenyek szóbeli fordulói következtek. A matek fordulójának a műsor vezetője Barry O'Brian volt. Ő India egyik leghíresebb "quiz mestere". Voltak vizuális és elméleti kérdések. Ebéd utána Tudományok és a csillagászat írásbeli fordulóira került sor. Este a városban lévő másik csapathoz vittek bennünket vacsorára. Itt élőzene volt, amelyre táncoltunk is.

November 13. Reggel a tudományokból és csillagászatból volt szóbeli forduló. A kérdések nagyon magas szintűek voltak.
Ebéd után bemutattuk a modellünket, amely egy lézer scope volt, amellyel görbéket rajzoltattunk ki. Egy orosz és amerikai professzorok hallgattak végig minket. Szerencsére működött. A feltett kérdéseket is meg tudtuk válaszolni.
Volt földrengés-szimuláló, vasúti sorompórendszer, darus autó
Este a nyitó színvonalával vetekedő záróünnepség keretében búcsúztak el tőlünk.

November 14. Reggel eredményhirdetés volt. Sajnos nem értünk el helyezést, mivel mindig csak az első három csapatot pontozták.
15.20 -kor indultunk vissza Delhibe vonattal. 23.00 -ra érkeztünk a hotelba.

November 15. Reggel 7.00 órakor indultunk Agrába, hogy megnézzük a világhírű Táj Mahal-t. 3 óra buszozás után megérkeztünk. Először az erődbe mentünk be, ami körülveszi az épületet. Amikor a főkapuhoz értünk lenyűgöző látványban volt részünk. Az épület a hírének megfelelően úgy "csillogott", hogy szinte nem lehetett ránézni. Rengeteg ember volt az épület körül. Ide is mezítláb lehetett csak bemenni. Voltunk a sírkamrában és belülről is megnéztük az épületet. Rengeteget fényképeztem. Sokan megkértek minket, hogy álljunk melléjük a fényképen, mivel szerencsét hozunk nekik a fehér bőrünkkel.

November 16. Béreltünk egy taxit és megnéztük az állatkertet. Óriási területen sok és számomra ritkának számító állat volt. Az egyik legkülönlegesebb a fehértigris, amiből Indiában is csak 48 db van. Ezen kívül hüllők, emlősök, és halak is voltak.

November 17. Az odautazáskor összebarátkoztunk a sztyuárdesszel, aki megkedvelte a magyar csapatot, és meghívott a lakásába bennünket, hogy ne csak a szállodai szobákat ismerjük meg. Reggel beszéltünk vele telefonon. Megbeszéltük, hogy küld értünk egy autót, elmegyünk vásárolni, majd hozzá vacsorázni. 4 bazár-piacon is megfordultunk, és apróságokat vettünk a szülőknek, ismerősöknek. Nagyon különleges hangulata volt a piacoknak és mindenhol lehetett alkudozni az árusokkal. Az itt vehető souvenirek 90 %-a kézzel készült, és szépen, különlegesen kidolgozottak. Este elmentünk Míta lakására, aki már várt minket. 4 fogásos vacsorát főzetett nekünk a "szolgáival". Ott érdemes tanulni, hiszen az a kb. 15 % iskolázott ember jó körülmények között dolgozik, és nagyon jól keres. Rengeteget beszélgettünk, és megismertük az egész családját.

November 18. 8.55 órakor szálltunk fel. Fájó szívvel, de ugyanakkor örömmel is, hogy újra láthatjuk a családunkat. Voltunk az első osztályon, és megnéztük a pilótafülkét is. Nagyon barátságosak voltak a pilóták. Még a székükbe is beleülhettem (robotpilóta vezetett).
13.55-kor szálltunk le Párizsban. Innen 17.30 -kor indultunk tovább. 19.40-re, Budapestre érkeztünk. A szüleim vártak már rám.

Ezzel ért véget életem eddigi legnagyobb kalandja, legnagyobb kihívása, ez a csodálatos utazás. Ez az egzotikus földrész mély benyomást tett rám. Sok minden átértékelődött bennem.

Virág Zsolt (10.D)

 

Búcsúbeszéd szalagavató ünnepélyünkön (2001. február 16.)

Köszönöm a megtiszteltetést, hogy ezen az ünnepélyes napon köszönthetem tanárainkat és társaimat. Szeretném megköszönni az itt egybegyűlt diákok nevében az igazgató úrnak, a tanári karnak és az iskola összes dolgozójának a lelkiismeretes munkáját, mely lehetővé tette, hogy most itt állhassunk.

Hamarosan lezárul életünk felejthetetlen négy éve. Mennyire vártuk ezt a pillanatot! Hányszor néztük vágyakozva a tizenkettedikesek ruháján a szalagot. Ezt a jelet, amely jelzi a pillanatot amikor ki-ki elindul a maga útján szerencsét próbálni. Hamarosan mi lépegetünk tétován, bátorságot színlelve. Magunkkal visszük a magasztossá szépült, felejthetetlen emlékek mellett a kínnal-bajjal megszerzett rangot, a maga ki- és megműveltségét: a tudást. A tudást, mely felé az első tanítási naptól kezdve óvó szeretettel, de igényes szigorúsággal vezettek bennünket tanáraink. Köszönjük, hogy megtudtuk, mi is ez a csodálatos vagyon, mely által az ember felemelkedik, és ha egyszer hatalmába kerítette a megismerés vágya, egy életen át nem mondhat le róla. Szótlanul ül bennünk a lélek, de eszünk új célok után kutat, szemünk már látja a szép jövőt. Felnőttünk. Megyünk, mert magával ragad az út, a mi utunk, melynek végén a cél. Tiszteljétek ezt a célt, mely megannyi csodát hívott életre. Ez a feladatotok. Ha, ezt megtettétek, tudni és érteni tudjátok, Illyés Gyula gondolatait: "Dolgozz, munkálj. A szép, a jó, a hasznos, mihelyt elkészül, az élethez áll.
Minden jó mű egy-egy szabadságharcos.
Légy hű magadhoz, olyanokat alkoss, ne fogja a halál."

Németh Éva
(12.G)

 

Kedves ballagó tizenkettedikesek, kedves diáktársaim!

A pillanat, ami egykoron oly távolinak tűnt, elérkezett. Mi is felsorakoztunk az iskola udvarán kart karba öltve. Eljött az idő... Nehéz ilyenkor az alkalomhoz illő szót megtalálni, nehéz ilyenkor megszólaltatni a lelkünkben megbúvó érzést. Az érzést, amely örömteli is, hiszen e perc felnőtté válásunk és az önálló Életbe való átlépés küszöbe, ugyanakkor - mint minden búcsú - fájdalmas is. A négy, illetve nyolc év alatt kovácsolódó osztályközösségek most végleg felbomlanak. Az iskolakezdés reggeli sietései, a kitartóan végigült, s néha végtelennek tűnő 45 percek, a rövid szünetek hosszas beszélgetései, az iskolai élet szórakozásai számunkra most mind véget érnek. Mindazok az élmények, amelyek eddigi életünk meghatározó részei voltak, emlékké szelídülten sorakoznak bennünk.

Pedig milyen frissek ezek az élmények. Még jól emlékszem a megilletődött tekintetekre, ahogy végignéztem az ismeretlen arcokon az első batthyánys évnyitón. Mára ezek a tekintetek megkomolyodtak, a kisdiákok végzős gimnazistákká értek. Az eltelt idő megérlelt bennünket; az iskolai munka, a feladatok súlya, az eredmények és a teljesítmények sokat változtattak rajtunk. Egy jó középiskolai eredmény nem kevés áldozattal jár, ez határozta meg jellemünk alakulását. A mai iskola az Életre nevelt minket. lehetővé tette számunkra, hogy ki-ki a maga útján tovább léphessen egy távolabbi cél elérése felé. Mindezt ma még valószínűleg nem értékeljük igazán, ennek fontosságát csak sokkal később fogjuk megérteni. Majd csak akkor, sok-sok év múlva sírjuk vissza életünknek ezt a szinte "gondtalan", s talán legboldogabb, legfelhőtlenebb, szakaszát - felnőtté érésünket.

Most, hogy itt állunk az Élet küszöbén, talán kissé elbátortalanodtunk. A jövőt is, amely eddig oly tisztán állt előttünk, egyszerre bizonytalannak látjuk, nem tudjuk bizonyossággal, mi következik az előttünk álló vizsgák után. Szétszóródunk, akár a porszemek a szélben. Különböző helyeken, különböző helyzetekben kell megfelelnünk. A gimnáziumban közösen eltöltött évek azonban mindig összefűznek minket, és ez erőt adhat a helytállásban.

Búcsúznunk kell... Tovább kell mennünk, hogy értelmet adjunk az iskola, tanáraink és a magunk fáradozásainak, hogy elérjük kitűzött céljainkat. Mert, hogy álmaink végül valóra válnak-e? Csak rajtunk múlik.

Ezzel a bizakodással köszönök el végzős tanulótársaim nevében az itt- maradtaktól: Viszontlátásra az Életben!

Kovács László
(12.D)

Emlékszel-e még arra?


"Nem tudom, emlékszel-e még arra..." -vetődhet fel a kérdés benned és még nem látott osztálytársaidban egy váratlan találkozás alkalmával.

Az időpont? Nem fontos. Legyen elég ennyi: valamikor... a jövőben. A helyszín? Ugyancsak lényegtelen. Lehet a budapesti forgatagban, egy párizsi divatbemutatón, egy írországi pubban, esetleg egy tengerentúli magas hipermarketben, de lehet itt Nagykanizsán is, mikor épp a vasutállomásra kísérted le egyetemista lányod.

Ami igazán fontos, az az esemény. A találkozás. Két, három vagy több ember találkozása. Osztálytársaké, akik 2001 májusában ballagtak a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumban. S az elhangzó mondatok? ... Emlékeket idéznek.

Nem tudom, emlékszel-e még a gimnáziumi évekre, az első évnyitóra, az igazgató úr lelkesítő szavaira, melyek az új, a középiskolai világba vezettek be. Arra, amikor először léptél be az osztályodba, a sok idegen arcra, tekintetre, az osztályfőnökre, aki talán ugyanúgy zavarban volt.

Nem tudom, emlékszel-e még a tanórákra, mikor még az idő is oly lassan haladt előre. Azokra a sokszor elhangzott, fájdalmas mondatokra, hogy "ha megúszom ezt az órát, akkor..." vagy a "de tanár úr, én készültem". A visszafojtott lélegzetekre, míg a felelőt a naplóban keresgették, s a megkönnyebbülésre, ha nem rád esett a választás.

Nem tudom, emlékszel-e még a közös élményekre, a rendezvényekre, a versenyekre, az aktív sportéletre: a lázas, hajnali focimeccsekre, melyeknek csak természeti katasztrófa vagy matekdolgozat miatt halaszthattak el. A Nemzeti Sportot is megcsúfoló szakértelemmel rendelkező szurkolótáborra, a nagy kapufákra, védésekre, s a rendíthetetlen gólkirályokra.

Nem tudom, emlékszel-e még a sikerekre, melyek mellett eltörpültek a csalódások, a szoros barátságokra, s a nagy szerelmekre, melyekről mind azt hitted, örökké fog tartani."

És nem tudom, emlékezni fogsz-e akkor a ballagásodra, ezekre a percekre, melyek a legfontosabbak eddig: a májusi délelőttre, a tétova léptekre, a néha visszafojtott könnyekre, az elköszönő szavakra, a búcsúra egymástól, a megszokott környezettől, a százados falaktól, a nagyhírű Batthyány Lajos Gimnáziumtól.

Nem tudom, ...., de hiszem!


Hofstädter Ákos (11.G)
ballagási beszéde
a tizenegyedikesek nevében

 

ISKOLASZÉK, SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG

A Szülői Munkaközösség vezetősége

Elnök: Targuba János
Tagok: Bolfné dr. Kovács Ibolya
Szabó József
 

A "BATTHYÁNY KÖZÉPISKOLÁÉRT" ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Elnök: Mayer Ferenc  
Tagok: Balogh László Dr. Polay József
  Béres Bálintné Reményi István
  Bicsák Miklós Simon József
  Jármai Gábor Szabó Imre

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI

mindazoknak, akik a "Batthyány Középiskoláért" Alapítványt, a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolát anyagilag is támogatták.

ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÓK


Kanizsa Trend Kft, Magyar Külkereskedelmi Bank Rt, Bicsák Nyomdaipari Kft, RIO'95 Bt, Alkotmány MGTSZ, Color Special Kft, Horusz Bt, dr. Zsiray Zsolt, Mátrini Bt, Kanizsa Kft, Pokabi Bt, Magyarné Kozma Rita, Novo-System Bt, Ecosysplan Bt, Start Autósiskola, Általános Szolgáltató Szövetkezet, Medicura, Kft, RÉ'PEDIMER Bt, Somzit Bt, Sponzor Tours Utazási Iroda, Derma 2000 Bt, Gelencsér Kornélia, Gerencsér Gábor, Gyeneséné Forgács Ágota, Osvald Gábor, Donát Zsolt, M-M Bt, dr. Horváth Ágnes, Jakab Andrea, Bizalom'93 Bt, Lőrincz László, Pappné Horváth Ibolya, Gál József, Schvarcz István, Varnava Krisztina, Kátainé Greksa Mária, Drávecz István, Péntek Gyula, Bogár József, Schleiner Zsolt, Tótiván László, Makovics József, Zimányi Zoltán, Kovács Zoltán, Gilicz Ákos, Marton István, dr. Baumgartner Imre, Berkiné dr. Kricsán Éva, Szabados Csaba, Borbás Sándor, Kiss László, Lőrincz Zoltán, Bencze Olga, Baráth Zoltán, Cserti Józsefné, Zsiga Ferenc

AZ ISKOLA TÁMOGATÓI

DELTA 98 Építőipari és Szigeelési Kft., Ryno Kft, Zala Volán Rt, Kanizsa Trans Rt., CWG Hungary Kft., Konzol-Plan Bt, Inter Kft., ZALAKERÁMIA Rt., Kanizsa Sprint Kft, Ford Autó-Kanizsa Kft, OWI Zala Bt, VENTACID-Hungary Kft, Zala Patyolat Kft, Általános Szolgáltató Szövetkezet, Siroma-Plast Műanyagipari Kft, K-N-N-Consulenza Kft, Groaz-Legnami Fafeldolgozó Kft, LAC.DUE Kft, Legnotech Kft., BAN-NK Kft, KHG Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Vörös Miklós vállalkozó, Gázipari Gépgyár Kft, Bonbonetti Rt, INTEROL Kft, RIO '95 Kereskedelmi Bt, Parafirma Kft, Első Iroda Superstore Kft, Tóth Szilárd vállalkozó, Kanizsa Trend Kft, Sponzor Tours Kft, Kereskedelmi és Hitelbank Rt, Gyümölcskert Rt, Ericsson Magyarország Kft, Mélyszívattyú Kft, MOL Hotels Szállodai és Turisztikai Rt, Rotary Fúrási Rt, KÖGÁZ Rt, Zalai Vákumtechnikai Gépgyár Kft, Alkotmány MGTSZ, GE Hungary Rt, URETHAN kft, Drill-Trans Rt, BJ Rotary Olajipari Szolgáltató Kft. Új Út Mezőgazdasági Szövetkezet, Zaylai Erdészeti és Faipari Rt, Víz- és Csatornamű Vállalat, Technoszer Kft, MOL Rt, Kanizsa Nyomda Kft, ZALASZÁM Kft, Raco Hungaria Kft, CHS HUNGARY Kft, Gerő László, Gerő Egyéni Cég, SZIG-BAU '94 Kft, RYNO Kft, ZALAVOLÁN Rt, Kanizsa Trend Kft, Vörös Miklós Vállalkozó, Konzol-Plan Bt, Rotary Kft, ZALAERDŐ Rt, Inter Kft.