2001-2002-as ÉVKÖNYV


BEVEZETŐ

A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 2001/2002. tanéve a kiegyensúlyozott nevelő-oktató munka jegyében telt el. A nevelők és tanulók közösségének eredményes munkája tette emlékezetessé a tanévet, az iskola változatlanul a város és a régió, sok tekintetben az ország egyik meghatározó nevelési-oktatási intézménye.

A 2001/2002. tanév részletes mutatóit, eredményeit az évkönyv mellékletei tartalmazzák. Az iskola tanulmányi eredményeinek összesítése azt jelzi, hogy jó színvonalon és eredményesen látta el alapvető feladatát, teljesültek az iskolával szembeni tanulói, szülői, városi elvárások. Az intézmény 4,41-es tanulmányi átlaga, a 449 tantárgyi dicséret, a 171 kitűnő és 221 jeles rendű tanuló a nevelőtestület és a tanulók munkáját dicséri. A kiegyensúlyozott tanulmányi munkáról árulkodó átlagokat igazán hitelessé az érettségi vizsgák eredményei és a felsőfokú felvételi mutatók teszik, ezek együttese teszi teljessé az iskoláról alkotott képet. Az érettségi vizsgákon nagyszerű eredmények születtek: 12.A: 4,42; 12.B: 4,42; 12.C: 4,54; 12.D: 4,73; 12.F: 4,31; 12.G: 4,43; 12.E: 3,88, 68 tanuló kitűnő, 32 tanuló jeles érettségi bizonyítványt kapott. Az érettségi vizsgák elnökei elismerően szóltak tanulóink felkészültségéről, viselkedéskultúrájukról, az érettségi vizsgák szervezettségéről. A felsőoktatási felvételi eredmények tekintetében az iskola változatlanul előkelő helyet foglal el az un. Vegyes iskolák országos sorrendjében, az elmúlt öt év átlagában vezeti az országos listát, tanulóinak mintegy 70-80 %-a felvételt nyert, többségük valamely tudományegyetemre. Az idegen nyelvek oktatásának eredményességét jelzi, hogy 218 tanuló rendelkezik középfokú, 17 tanuló pedig felsőfokú államilag elismert nyelvvizsgával. A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola története során mindenkor, a 2001/2002-es tanévben is egyik kiemelt feladatának tekintette a tehetséges tanulók felkészítését, versenyeztetését. Örvendetesen sok nevelő és tanuló vállalta a versenyekre való felkészítés-felkészülés nagy áldozatokkal járó feladatát. Lényeges mutatónak tartom, hogy 26 tanulónk jutott az OKTV II. fordulójába, 5 fő matematikából, 5 fő fizikából, 4 fő kémiából, 3 fő német nyelvből, 3 fő francia nyelvből, 2 fő angol nyelvből, 2 fő történelemből, 1 fő földrajzból és 1 fő biológiából. Az országos döntőkben különösen földrajzból, matematikából és történelemből születtek kiemelkedő eredmények, de nagyszerűen szerepeltek tanulóink az Arany Dániel, Zrínyi Ilona és a Varga Tamás Matematikaverseny, az Öveges József Fizikaverseny, a kémia OKTV, a Curie Kémiaverseny, az "Édes Anyanyelvünk" Nyelvhasználati Verseny országos döntőiben, a XI. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny, a Kenguru és Gordiusz Matematikaverseny, az OÁTV német nyelvi döntőjében. A különböző tantárgyak megyei versenyeiben összesen 58 tanulónk 1-3. helyezést. A fenti összegzésből is kiderül, hogy az iskola tehetséggondozó munkája sokágú és eredményes, a tantárgyak többségében születtek kiemelkedő eredmények. Természetesen büszkék vagyunk a 2002. évi Helikonon született elismerésekre is. A nagy kulturális seregszemlén a 110 fős Batthyány-is csapat tagjai 4 arany, 4 ezüst és 7 bronz minősítést kaptak. A sporteredmények közül kiemelkedik a leány és fiú kardcsapatunk eredménye. Fiúcsapatunk a diákolimpia országos döntőjén első helyezést, leánycsapatunk pedig harmadik helyezést ért el, egyéniben egy első és egy második hely született, de eredményesen szerepeltek a diákolimpia országos döntőjében leány tornászaink is.

A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola feszített tanulmányi munkája mellett kiemelkedően fontosnak tartja az iskolai hagyományok ápolását, a tanulók személyiségfejlesztését szolgáló tanórán kívüli tevékenységet. Az iskola nevelői és tanulói rendszeresen szervezői, résztvevői és főszereplői számos városi rendezvénynek, de az intézmény önállóan is sok jeles rendezvény szervezője volt. Hagyományos rendezvényeink (nemzeti ünnepek, Te Deum stb.) mellett sok kiemelt rendezvény színesítette a tanévet. Emlékezetes volt az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján szervezett ünnepségünk, amelynek vendégei voltak az egykoron eltanácsolt 1956-os diákok és akkori nevelőik. Az ünnepség keretében az 1956-os Szövetség emlékzászlót adományozott az iskolának. Szeptemberben sikeres pályázatunk által finanszírozott drogprevenciós programunk vette kezdetét, ugyancsak szeptemberben rendeztük a XIX. TUNGSRAM-Batthyány Kupa Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatversenyt mintegy 200 fő részvételével. Novemberben rendeztük a hagyományosnak számító "kisgimnazisták" "Ki mit tud?-ját, december hónapban pedig 10 iskola részvételével a IX. Zemplén Győző Fizikaversenyt, az igazán bensőséges hangulatú, színvonalas karácsonyi műsorunkat. A tavasz két kiemelt rendezvénye városnapi programok és a Batthyány-is Tablók Könyvének megjelenése. A városnapi rendezvényeken tömegesen vettek részt tanulóink és nevelőink. Május 9-én volt a Tablók Könyvének díszbemutatója. Egy kiadványba gyűjtöttük össze az 1949-2002 között végzett osztályaink mintegy 300 tablóját, közel tízezer egykori diák találkozhat 18 éves önmagával. A kiadvány nagy sikert aratott a városban és azon kívül. Úgy ítéljük meg, hogy jelentős várostörténeti dokumentum is a könyv, hisz szerepelnek benne a város elmúlt 53 éves történetének jelentős szereplői.

A tanév krónikájához tartozik, hogy szeptemberben átadására került felújított udvari műemlék jellegű épületszárnyunk. A jelentős önkormányzati támogatással és számottevő önerőnek köszönhetően lényegesen javultak a testnevelés-sport, az informatika oktatásának feltételei és további három tanteremmel és egy konferenciateremmel javultak a nevelő-oktató munka feltételei.

A 2001/2002. tanév legnagyobb szakmai kihívása a kerettantervek zökkenőmentes bevezetése volt. Jelentős többletfeladatot jelentett az iskola pedagógiai programjának átdolgozása, a helyi tantervek kidolgozása. Ugyancsak jelentős többletfeladatot jelentett a COMENIUS 2000 I. Intézményi Modell minőségfejlesztési program bevezetése. Az intézményi nyitott önértékelés és a partneri igények összesítése és elemzése befejeződött.

Büszkék vagyunk arra, hogy az iskola több nevelője a tanév során jelentős elismerésben részesült. Soós Sándor igazgatóhelyettes "Nagykanizsa Oktatásáért", Lehota János "Nagykanizsa Kultúrájáért díjat kapott, kiemelkedő tehetséggondozó munkájukért Martonné Németh Mária "Graphisoft"-díjban, Erdős Gábor pedig "Ericsson"-díjban részesült.

Ugyancsak elismerésre méltó, hogy Martonné Pálfalvi Katalin, Dénes Sándorné és Piriti János kollégák a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány ösztöndíjában részsültek. A lelkiismeretes, eredményes munkáért, a nagyszerű eredmények sokaságáért köszönetet mondok az iskola valamennyi dolgozójának és tanulójának, az iskola fenntartójának és mindazon magánszemélynek, intézménynek, gazdálkodó szervezetnek és vállalkozónak, akik támogatták az iskola nevelési, oktatási célkitűzéseinek megvalósítását.

Mayer Ferenc
igazgató


KITŰNŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓK


5. A
Balázs Ivett
Budai Bianka
Géczi Zsófia
Kanyó Zsombor
Kardos Tamás
Kuhár Bálint
Kupó Péter
Lukács Dorottya
Péntek Orsolya
Szabó Titanilla
Szepe Klaudia
Vajda Katinka
Varga Laura
Wolf Attila

6.A
Bali Ágnes
Bock Lilla
Baumgartner Nóra
Dominkó Nóra
Farkas Viktória
Horváth Réka
Katz Marianna
Kiss Dénes
Mándli Melinda
Novák Zsófia
Pusztai Péter
Szüsz Szilvia


7.A
Péntek Petra


8. A
Baumgartner Péter
Bazsó Adrienn Virág
Gyana Zsófia
Németh Zsolt
Pesti Veronika
Pölöskei Péter
Pusztai Beáta

8.B

Bücs Róbert
Horváth Zsófia
Orbán Zsolt

9. A
Cserti Róbert
Hervai Vera
Kercsmarics Eszter
Matola Márk
Németh Eszter
Szabó Dávid
Vargovics Marina

9. B
Balázs Adrienn
Fekete Lilla
Halász Anna
Kiss Katalin
Levelei Katalin
Lukács Eszter
Nagy Fruzsina
Nagy Melinda


9.C
Ámon Judit
Kovács Zsófia
Molnár Ágnes
Silló Dóra
Sztréza Szandra

9.D
Bedő Kata
Pálfi Petra
Takács Attila
Varga Zoltán

9.F
Andor Balázs
Gerencsér Erika
Király Virginia
Leveli Kitti
Parti Krisztina


10. A
Domján Magdolna
Hegyháti Máté
Horváth Benjamin
Horváth Fanni
Kurucz Júlia
Lassu Gábor
Sonkoly Hajnalka


10.C
Simon Eszter
Varga Katalin

10.D
Baracskai Nóra
Dúll Zsófia
Etler Dóra
Horváth Dávid
Mándó Tibor
Neumajer Anna
Szántó Gergely
Tóth Gergő


10.F
Burián Tímea
Kovács Nikoletta
Mihalics Vivien
Papócsi Andrea
Somogyvári Anita

11.A
Dombai Balázs
Erdős Ádám
Flumbort András László
Fodor Laura
Gál András
Kovács Ákos
Molnár Orsolya
Paczuk Miklós Tamás
Szentes András
Tóth Gabriella


11.B
Hegedűs András
Lenkey Zsófia

11.C
Csapó Andrea
Hege Anikó

11. D
Baranyi Balázs
Bartha Péter
Beke Hajnalka
Gál Violetta
Hederics Jászminka
Hetyei Lilla
Imre Tibor
Papp Viktória
Plander Nóra
Pusztai Erika
Szukovics Petra
Virág Zsolt


11.E
Molnár Szabina
Simonfi Anita

11.F
Gredics Éva
Szekrény Anikó


11. G
Faggyas Anna
Kmecs Viktória
Kovács Krisztina
Kovács Patrícia
Pászti Zsuzsanna
Rácz Réka


12.A
Antal Katalin
Dénes Annamária
Dénes Ferenc
Ferenczy Tünde
Jármai Noémi
Koros András
Matola Szilvia
Nádor Piroska
Németh Norbert
Sós Eszter


12.B
Bruckner Ágnes
Cserpes Noémi
Hosznyák András
Jesch Dávid
Kovács Anikó
Lengyák Ildikó Éva
Spanczér Ilona
Szatmári Stella
Szoliva Ildikó
Vass Veronika

12.C
Adlovits Dóra
Hanke Zsófia Adrienn
Harangozó Judit
Király Andrea
Kovács Szilvia
Németh Gabriella
Pattermann Katalin
Szmodics Tímea
Tarr Ágota

12.D
Alács Enikó
Balázs László
Darvas Gyöngyi
Hederics Petra
Jakabfi Edina
Kis Tóth László
Muzsek Júlia
Neumajer Gábor

12.E
Noll Natália
Szabó Melinda
Tóth Katalin

12.F
Juhász Ágnes
Süle Zoltán

12.G
Behm Katalin
Hofstadter Ákos
Hóbár Eszter
Varga Mónika
Vild Éva


JELES TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓK


5. A
Jakabfi Barnabás
Jerausek Zsófia
Magyar Erik
Orbán András
Plichta Adrienn
Gyertyánági Edit
Szántó Zsófia
Tar Szabina
Tóka Zsolt
Törgyekes Alexandra
Vigh Alexandra
Vilcsek Virág

6. A
Balogh Zsófia
Bedő Balázs
Bődör Balázs
Csapi Nóra
Gerlinger Júlia
Gilicz Fanni
Gőgős Eszter
Kalmár Dóra
Molnár Regő
Nagy Franciska
Németh Gabriella
Tikos Kitti
Vörös Eszter
Zsemlye Nóra

7.A
Bogár András
Horváth Tibor
Ortner Martin
Pásztori Patricia
Posztós Ágnes
Somogyi Dániel
Zsovár András


8. A
Kolongya Dóra
Mátyás Evelin
Naderi Máté

8. B
Balogh Éva
Karó Katalin
Pozsgai Emília
Szendrő Zsolt

9. A
Bakonyi Zsófia
Dávid Szabolcs

9. B
Nemes Júlia
Tuboly Gábor
Tukszár Edit
Varga Róbert
Vörös Eszter

9.C
Domina Judit
Szlávik Gabriella
Szmodics Judit
Vajda Szabina

9.D
Balogh Ákos Bence
Flumbort Laura
Gregor Anita
Petőházi Zoltán
Porpáczy Ádám
Tölgyesi Szilárd
Vass Fruzsina


9.E
Kovács Judit
Németh Georgina
Tóth Szilvia

9.F
Böcskei Barnabás
Erdélyi Géza
Farkas Ferenc
György Zsuzsanna
Jakab Róbert
Knausz Csaba
Kovács Tamás
Németh Eszter
Ritecz Rita
Sali Nikolett
Szalai Dorottya
Varga Adrián
Zajzon Gergő


9.G
Füzi Anita
Kovács Ágnes
Makovics Eszter
Sajni Nóra
Tóber Edina
Tóth Helga


9.H
Henczi Eszter
Hohl Anita
Kepe Andrea
Tamás Eszter
Willmann Ágnes

10. A
Bakonyi Andrea
Czimmermann Éva
Fazekas Gábor
Kardos Tibor
Kárpáti Kata
Oláh Réka
Polai Patrik
Polyák Adrienn
Rajkó Kinga
Tóth Enikő
Tóth Flóra
Tóth Kinga
Zalán Barbara
Zsemlye Mónika

10. B
Böröcz Márk
Hompó Anita
Jakopánecz Ágnes
Vuity Viktória

10. C
Bock Éva
Boros Lilla
Hegyi Alexandra
Kiszelák Mária
Kozári Adél
Szabó Kitti
Tánczos Adrián


10.E
Bódi Viktória
Földi Hajnalka


10. F
Csabai Anna
Hervai Beáta
Hosszú Nóra
Millei Adrienn
Osvald Éva


11. A
Czupi Veronika
Gerencsér Márton
Hatvani Diána
Nemes Péter
Pesti Eszter
Rikli Kornélia
Spanczér Ágota
Szabó Dóra
Targuba Mónika
Tábori Roland


11.B
Lukács Vivien
Pintér Zsófia
Simán Melinda


11.C
Bátori Nikoletta
Dara Bernadett
Haraszti Judit
Horváth Katalin
Kele Alexandra
Lakatos Anita
Lukvár Petra
Solymár Natália
Szántó Veronika


11.D
Kasza Tamás
Mogyorósi Dániel
Popovics Péter


11.E
Csárdi Ildikó
Károlyi Dóra
Milávecz Edina

11.F
Horváth Judit
Pus Veronika
Szantner Gábor


11. G
Andróczi Szilvia
Glogovecz Éva
Harangozó Georgina
Kosztolánczi Éva
Somogyi Violetta
Szalai Szabina
Virovecz Jusztina


12. A
Borsodi Laura
Kalász Anna
Kámán Péter
Kelemen Mária
László Zsolt
Molnár Franciska
Szabados Csaba
Szendrő Balázs
Táborfi Anikó
Újházi Csilla


12.B
Apáthy Borbála
Kalamár Zsófia
Sallai Orsolya
Tóth Gábor
Varga Szabolcs

12.C
Berke Korinna
Bocskor Kinga
Boros Barbara
Farkas Eszter
Fehér Judit
Gerő Erika
Rédics Tamás
Tálosi Adrienn
Tuboly Éva
Zsobrák Eszter

12.D
Benke Norbert
Berke Bálint
Bicsák Adrienn
Cseh Eszter
Héder Krisztina
Horváth Júlia Elza
Hosszú László
Kálcsics Veronika
Konkoly Marina
Magyar Nikolett
Molnár Mihály
Molnár Sándor
Nagy Imre
Simon Viktória
Szabó Zsolt
Zsován Noémi


12. E
Kertész Eszter
Kiss Emilia
Tikász Eszter


12.F
Andrasek Éva
Csepella Judit
Dallos Katalin
Gyurán Nikolett
Kisfürjesi Nóra
Lengyel Hajnalka
Lukovszki Lívia
Széperdei Renáta
Szlávecz Gyöngyi
Szvetics Eufrozina
Tislarics Ivett


12.G
Arany Tímea
Baj Gabriella
Balázs Alexandra
Bekő Veronika
Cziráki Melinda
Kigyóssy Zsófia
Keserű Melinda
Kovács Renáta
Musztács Nóra
Tóth Zsuzsanna
Vass Tímea

A szerelem motívuma Csokonai Vitéz Mihály költészetében

- Adlovits Dóra (12.C) érettségi dolgozata magyar nyelv és irodalomból

Miközben Csoknai verseit olvassuk, felfedezhetjük a folyamatos változást életében. Egyszer úgy érezzük, hogy talán boldog, és megtalálta mindazt, amire mindig is vágyott: a kigyensúlyozott életet, az örökké tartó szerelmet. Máskor viszont felkeltette benem a zaklatottságot és a zűrzavart is, azt az érzést, amikor az ember nem tudja, hogy valójában mi a jó számára. Választhatja a boldogságot, szerelmet, amely sokszor fájdalommal, keserűséggel jár, de ott áll előtte a magányos élet, amelyből hiányzik a számomra egyik legfontosabb érzés: a szerelem. Aki nem volt szerelmes,talán soha nem tudja meg, hogy mit is jelent. Sokan úgy gondolják, hogy a szerelem szenvedés, nincs rá szükség. Ha elolvassuk Csokonai szerelmes verseit, rögtön láthatjuk, hogy bár ő sem volt mindig elégedett, Lilla nélkül nem tudja elképzelni az életét. Szerelmi költészetének kezdetén született verseiben az elragadtatás, boldogság, a vak szerelem jelenik meg. "Nem látod-é? nem-é? miként zsibongnak az ámorok..." - írja A pillantó szemek című művében. Szerelem volt ez első látásra? Jogosan golndolhatjuk, hiszen megtudjuk, hogy amint megpillantotta, belészeretett: "pillantatod szárnyára egy felüle, szívem titkos várába bérepüle". Számára ettől a perctől fogva nem létezett más, "mindent kitiport már parányi lába". Ellentétet fedezünk fel a költeményben. Egyik oldalról mintha elutasítaná a szerelmet, és Lillát vádolja a benne égő vágy miatt, de ugyanakkor boldoggá is válik. A címben is a szemek kapnak kiemelkedő szerepet.Valószínűleg ők nyújtották a költőnek a meghtározó élményt. A női csábítást, kacérkodást is megfigyelhetjük. Lilla ahogy rápillantott, szemeivel elvarázsolta, lenyűgözte: "ki kis nyilát belőle rám ereszti, ki ellobbant szövetnekét gerjeszti, ki vesztemen örül." Az utolsó versszakban megjelenő igék, főnevek (bérepüle, szárnyára), a torony és zászló képe a magasztosságot, magasságot fejezi ki. Élete "tornyának-tetején" áll Lilla zászlója. Ugyanebben az évben keletkező A boldogság című versében a harmónia, párkapcsolalatainak szépsége áll a középpontban. Erről árulkodik a címe is. Elképzelhetjük Lillát "barna szép hajával". Vidám hangulatot érzünk, erre utalnak az igék is: danolgat, tréfál, játszik. A szerelem évszakai a tavasz, nyár. Itt is felfedezhetjük legfőbb jeleit: a nyári hűvös estét, a zöld gyepágyat, az epret. Az uralkodó színek a piros és a zöld. A befejezésben utal az életükre, egy özvegység után is megemlíti végül, úgy érzi, nincs nála teljesebb életű ember: "S ki boldogabb Vitéznél?" végigvonul a hét szótagú sorok, ami az utolsó részben nyolccá bővül. Megfigyelhetjük e versek olvasása közben, hogy a központi képek, gondolatok a szerelem, a szeretett nő szépsége, külseje, szeme, szája körül forognak: "Szemeid szép ragyogása... ... ajkaid harmatozása" - írja a Tartózkodó kérelemben.Párhuzamot találhatunk a már említett A pillantó szemek című költeménnyel. A szerelem érzését ismét fájdalomként éli meg. Gondjaira és bánatára Lilla az ír. Szerelmében biztos és határozott. Erről tanúskodik Az esküvés-ben. Visszatérő motívum a tűzszem, a rózsaszáj. Örök hűséget esküszik a nőnek, számára nem létezik más. A váltakozó szótagszámú sorok a felzaklatott lelket, az izgalmat fejezik ki. Mindenáron bizonygatni akarja azt, hogy soha nem fogja megcsalni élete értelmét. Lillához is szól: "viszonti esküvéssel kösd be szíved, angyalom!" Sajnos ezt a kérést nem tartja be, amelyről később is megbizonyosodunk. Az 1803-ban írt A Reményhez című költeményével vált igazán jelentőssé Csokonai Vitéz Mihály. A Reményt szólítja meg, a nagybetű a megszemélyesítésre utal. Két idősíkban íródott, a jelenben és a múltban. Mint előző versei alapján megállapítottuk, a múltra való emlékezéssel a boldogság, a szerelemmel teli élet idilli hangulata kerül felszínre. A jelent viszont még nem ismerjük. Csokonai őszintén szerette a őt. A költő becsapottnak érzi magát: "hittem szép szavadnak, mégis megcsalál." Úgy érzem, mintha Lilla csak áltatta volna a poétát. Ígérgetett neki, de nem maradt hű hozzá. A második versszak nárciszokkal, csörgő patakkal, virágokkal, méhekkel, meleggel teli tavaszi hangulata is már szinte álmodni való boldogságot érezteti. Csak Lillára várt, "S megadá az ég". A keserű fájdalom adja hangját a harmadik versszak elején: "jaj!" Minden az ellentétére fordult. A rózsák elhervadtak, a források kiszáradtak, a tavasz téllé változott. A Reményhez fogászkodik kedveséért. A végső lemondás és reménytelenség olvasható a befejező strófájában.A még eddig talán bizakodó költő teljes kiábrándultságba süllyedt. A "hagyj el" kifejezés ismétlésével nyomatékosítani szeretne, kívánságát erősíti. Nincs miben bíznia már. Elfáradt, a fájdalom elgyengítette, ezért úgy érzi, nincs más kiút, csak az elmúlás. A halált kívánja, mert számára nincs miért élni. Amit eddig szépnek látott, kietlen, borús lett. A végső szomorúság kifejezésére búcsút vesz mindattól, ami eddig éltette: "kedv! Remények! Lillák! - Isten véletek!" Elégikus hangulatú a mű, a boldogságból az út a halálba vezet. Azt gondolhatnánk, hogy Csokonai megharagudott szerelmére, mert ő megcsalta, de tévedünk. Számára ugyanaz a szeretett nő maradt, "áldott lélek"-nek nevezi.A tihanyi Ekhóhoz című versében. Érdeklődik hogyléte felől, foglalkoztatja Lilla az elválás után is. Párhuzamot fedezhetünk fel Petőfi Sándor szerelmi költészetével, ahol szintén a szemek, ajkak jelennek meg. Még a síron túl is szeretni fogja kedvesét. A szerelemmel mindig a tavasz, a szakítással mindig a tél képei tárulnak elénk. Úgy gondolom, hogy minden egyes ember példának tekintheti Csokonai hitvallását a szerelemben.Akkor szeretünk igazán, ha elválások, szakítások után sem úgy gondolunk vissza szerelmünkre, hogy tele vagyunk indulatokkal és bosszúvággyal. Bele kell törődnünk, el kell fogadnunk azt a tényt, hogy nem úgy alakult a sorsunk, ahogyan szerettük volna. Nem szabad, hogy korábbi érzéseink ellentétére forduljanak. Szívünk mélyén biztosan érezzük, hogy ilyen gyors változásra nem vagyunk képesek. Talán ez a hirtelen fordulat késztet minket arra, hogy indulatosak legyünk. Nem tudunk hozzászokni az újhoz,hogy valaki eltűnt az életünkből. Próbáljunk hát túllépni a fájdalmon és kínokon, melyeket egy elmúló szerelem okozhat! Tekintsünk bizakodóan előre, hogy vár ránk egy jobb jövő! Tartsuk azonban mindig szem előtt Csokonai gondolatait és felfogását, legyen az ember, akit szerettünk örökre "áldott lélek!"!