2020. szeptember
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30  
   Interpelláció

Interpelláció 2009. 11. 26. Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Polgármester Úr! Van egy iskola Nagykanizsa centrális közepén, amelyet ma Batthyány Lajos Gimnáziumnak hívunk, amely ezernyi szállal kötődik ehhez a városhoz. Tudva, hogy a város is jó gazdája kíván lenni gimnáziumának: a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola most segítséget kér egyik leromlott épülete rendbetételéhez. Iskolám Sugár utca 9. szám alatti régi épülete helytörténeti szempontból is különleges értéket képvisel. Az 1886-ban átadott épület eredetileg honvédlaktanyának készült; a város háziezredének, az akkor alapított 20. honvéd gyalogezrednek épült. Az 1765-ben alapított régiós szellemi központ, a Batthyány Lajos által alapított piarista gimnázium 1904-től 1922-ig létezett itt. 1923-tól fémipari szakiskola került ide. 1933-tól a Notre Dame Leánylíceum mőködött itt 1948-ig. Az államosítással 1948-ban Általános Gimnázium, 1949-től Irányi Dániel Általános Gimnázium, majd 1957-től Landler Jenő Gimnázium, 1969-től Landler Jenő Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolaként mőködött az intézmény. 1990-től az iskolát az egykori iskolaalapító nádorról (ő volt az ország utolsó választott nemzeti nádora!), Batthyány Lajosról nevezték el. (Megjegyzem: Batthyány Lajos rendezte Mária Terézia számára a „Vitam et Sanguinem!”–jelenetet - azaz „Életünket és vérünket!”…) Jelenleg a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolának ad otthont az épület. Tehát a Sugár utca 9. számú épület megkopott falaival túlélte a történelem viharait. Immár 1886-tól iskolaépületként mőködik, és tanítja az egyetemes állandó emberi értékekre városunk fiataljait. Így igazán méltó lenne arra, hogy lerobbant, málló falú állapotából megújuljon. Iskolafelújítási országos program jelenleg nem áll rendelkezésre, az épület mőemléki védettsége is bonyolítja a hozzányúlást. Ráadásul Nagykanizsán kb. 1,8 milliárd Ft-os a valós intézményfelújítási igény, amely 100 millió Ft-os visszajelzését a közgyőlés múltkor visszautasította. Ebben 7,5 millió Ft-tal benne lenne ezen Sugár utca 9. szám alatti épület utcai és udvari homlokzati és lábazati vakolatának felújítása, az omlásveszély elhárítása (szigetelés, vakolás, festés). Ez a pénz, ha meglenne, csak a „tőzoltásra” lenne elég, de legalább elindulna a folyamat, amelyen feltétlenül javítanunk kell, és nem csak esztétikai szempontból… Felhívom a figyelmet arra, hogy 2007-ben még „csak” 760 millió Ft-os volt az intézményfelújítási valós igény állapotfelmérés alapján. S hiába költöttünk 100-100 millió Ft-okat intézményfelújításra az elmúlt években, mára az intézményfelújítási, szakemberek által is felmért igény 1 811 500 e Ft lett! Szóval a helyzet fokozatosan romlik, még ha 100 millió Ft-tal nyugtatjuk is a város lelkiismeretét. Tehát egy konkrét példán keresztül, a Sugár utca 9. számú batthyánys régi iskolaépület leromlott állapotával hívom fel a figyelmet az intézményeink felújításra szoruló állapotára – elfogult módon, de a közösségi és az összcél érdekében. Tisztelt Közgyőlés! Mentsétek meg értékes épületeinket, mert a védők ereje bizony a várfalakban is vagyon…! Tisztelettel kéri a segítséget az állapotot fényképekkel is illusztrálva: Balogh László a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója, képviselő, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

<< vissza

1765 - 2012 BLG ©