2020. május
                 
  1 2 3  
  4 5 6 7 8 9 10  
  11 12 13 14 15 16 17  
  18 19 20 21 22 23 24  
  25 26 27 28 29 30 31  
   Balogh László igazgató ballagási beszéde 2019

Kedves Ballagó BLG-sek! Tisztelt Vendégeink!

         Az emberélet útjának elején az elvegyülés és a kiválás között a leglényegesebb mozzanat az, amikor elhagyjátok a „fészek, búra, óvóhely, arborétum, kalandpark, BLGrund”–iskolát. Ezért is fűződik hozzá több örömünnep itt minálunk: szalagavató, „Kék Szalag”-bál, „Fordított Nap”, ballagás és az érettségi. Ezek afféle modernkori felnőttéavatási szertartások.

         Akkor válik valaki felnőtté, amikor elköteleződik önmaga mellett. Amikor elkezd felelősen gondolkodni saját életéről, megtalálja saját értékeit: a célját és a hozzá szükséges eszközöket. A mesék nyelvénél maradva: megtalálja segítőit, és megküzd ellenfeleivel… Minden fiatalra ugyanazok az életpróbák várnak: az útnak indulás, a szülőkről való leválás, barátok és közösségek megtalálása, az elköteleződés. Ezt, a felnőttség küszöbének átlépését segíthetik mai beavatási szertartások. De mindenkinek saját magának kell rálelnie saját útjára!

         Felnőtté válni nehéz, de nem lehetetlen feladat! Egy ifjú felnőtté válik, ha sikeresen átmegy a próbákon: végül felelősséget vállal önmagáért és másokért. Tanulmányozva a felnőttéválás meséit a fiúból férfivá válás legfőbb tanácsának a jó cselekedetek gyakorlását találtam: „Jobb, ha az ember a tőle telhető jót még életében elvégzi, és nem halogatja a jó tetteket!” A lányból nővé válásban pedig hadd idézzek bővebben egy magyar népmeséből: „Légy büszke, viselj hét szépséget, s legyen hétféle tudományod! Az első szépséged legyen a leánygyermeki bájosságod, a második szépséged a szemed ragyogása, a harmadik az arcod tündöklése, a negyedik a beszéded hatalma, az ötödik a termeted szépsége, a hatodik a szerelem szépsége, a hetedik a boldogságod szépsége.”

         Hiszünk benne, hogy mindezt a mi világunk közepén, itt a Batthyány-gimnáziumban is megtalálod, mert nagyszerű emberek vesznek körül, és mennyi értéket, mennyi szépséget rejt a környezetünk. Mert batthyánysnak lenni jó… S benne a boldogságot keressük, és „a siker lehet az az elismerés, amit attól a közösségtől kapunk, ahová mi magunk is tartozunk.” (Barabási Albert – László)

         Minden végzős évfolyam számára talán a legfontosabb esemény a ballagás. Amikor az utolsó csengőszó után egy újabb felnőtté váló nemzedéket enged útnak az iskolánk. Minden ballagáskor a múltba is pillantunk, felemelgetjük az elmúlt 8 vagy 4 évet: mily gyorsan eljött a kirepülés pillanata… Még néhány kézfogás, biztató szó, szeretetteljes ölelés, és kilépsz egy újabb korszakodba, elhagyod meghatározó közösségedet, mely remélhető, hogy értékteremtő összetartozás volt számodra.

         Így kezdjetek el élni egy újabb életet! De a batthyánys életérzés szeretetcélját soha ne feledjétek! Arisztotelésztől is tudjuk: „Az elme tanítása a szív tanítása nélkül nem tanítás.” Bízzunk benne, hogy a BLG-ben kaptatok alapértékeket. Persze azt, hogy miben vagyunk tehetségesek, nem könnyű felismerni. De lehet rajta dolgozni! Valószínűleg az igazi emberi küzdésünk a talentumaink megismerésével kezdődik. Reméljük, talán sikerült ez számodra: hiszünk Benned és Te is bízzál felnevelő iskolád indító jóságában! Ez az erőd el ne fogyjon „batthyánys örökdiákként” sem!

         Kívánjuk, hogy örömteli, bátor, békés, alázatos életet élj! Tudd, hogy van egy hely, ahol ezt tanulhattad. „Amikor a jövendőt nyomasztónak látod, jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy feltárja előtted az élet szépségét egy ölelés biztonságában…!” Lehet néha fiatalságod ege is ólomszürke, mint most, de a nyár szürete (egy kanizsai költőtől, Mohai V. Lajostól is tanultam) mindig boldog, mert: „szerelmünk és másikunk emel bennünket”. Tehát szerelmet és a másik ember szeretetét kívánjuk Neked, hogy jobbak lehessetek nálunk, hogy boldogan építhessétek önnön szépséges világotokat!

         Reméljük, olyan 8/4 év után vagytok, amikor számotokra kinyílt a világ. Ki itt beléptél kölyökkori önmagadként, most ifjúként: ezernyi emlékkel, impulzussal, barátságokkal, szerelmekkel és talán még Mester-Tanítvány kapcsolatokkal is felvértezve lépsz, szállsz tovább. Még emlékezhetünk 10/14 éves kezdő batthyánys mivoltodra. Lám, mily sok fogódzót kaphattál a felnövekvő nevelődésedben. Próbálj most néhányra visszaemlékezni! Ne feledd, Zalapatakalja gyermeke vagy! A Batthyány-várban vigyázott Rád jópár természeti szépség: pl. a császárfánk, a mamutfenyőnk, még gyümölcsfáink is vannak… Joggal nevezhetjük magunkat iskolakertnek is. Képzőművészeti alkotásokkal szintén jól el vagyunk látva: van Emlékfalunk, Pán-szobrunk, mozaikjaink és színes ablakaink… De napóránk és Vasfánk is segít, hogy hazatalálj! S a sok észrevétlenül született emberi kapcsolat és közösségi élmény, netalántán még tanórák és tanórákon kívüli órák emléke, ezek mind segítettek abban, hogy jó esetben diáktársaidban találd meg a teljes világot.

         Ez a világ, a mi BLG-s világunk csak a Tiéd. Másnak, aki nem közülünk való, akiben nincs meg a „BLGén”: ez nem adatik meg, s talán ezeket a félszavakat sem érti meg… Köszönet elsősorban Neked, hogy az ifjúság BLG-s, „batthyánys kék madara” a miénk lehet. S áldó köszönet Tanáraidnak, Szüleidnek is jár itt és most: mindenkinek jár a köszönet, aki segített saját, de egy kicsit közös utadon.

         KÖSZÖNÖM BLG 20-19!

         Áldást kérve Rátok, köszöntöm:

  • A nyolcévfolyamos gimnazista 12.A osztályt és Osztályfőnökét, Pécsi László Tanár Urat. Közülük kiemelem példamutató kötelességteljesítésükért, ezért Emléklapot kapnak: Csepreghy Réka, Hujber Panna, Karácsony Gábor, Jones Lorna Emma, Losonczy Róza, Pőcze Barnabás, Schmid Stephanie, Tomasics Panna, Vass Veronika, Zsohár Sára.
  • Köszöntöm a mat-fizes 12.B osztályt és Osztályfőnökét, Kasztl Csilla Tanárnőt. Emléklapot kap: Ámon Attila Miklós, Kele Martin, Pánczél Bálint.
  • Köszöntöm a nyelvi osztályt, a 12.C-t és Osztályfőnökét, Sipos Ágnes Tanárnőt. Emléklapot kap: Dékány Ábel István, Kovács Vivien, Vas Lilla.
  • Köszöntöm a biológia-kémiás 12.D-t és Osztályfőnökét, Hermanné Tóth Erika Tanárnőt. Emléklapot kap: Czigány Csenge, Domján Regina, Horváth Tamara, Kalmár Kitti.
  • Üdvözlöm a humán osztályt, a 12.E-t és Osztályfőnökét, Baloghné Harkány Judit Tanárnőt. Emléklapot kap az osztályból: Kiss Alexandra, Kiss-Szabó Boglárka, Szabó Noel Dénes, Várhelyi Boglárka.

Kitüntetést kapnak:

  • Pro Schola-díjat közösségi munkájáért a fotós Tóth Tamás (12.A)
  • dr. Háncs Gábor-emlékdíjat kap Gáspár György András, aki a földrajz OKTV-n lett 6.
  • Tüskés Tibor-emlékdíjat kap: Csermák Ádám Barna, Herjávecz Krisztina, Vasvári Zsóka (12.B), akik oly sok kiváló történelem versenyeredményt értek el
  • Hámori Ágnes irodalmi díjat kap Vidovics Cecília (12.E), aki magyar irodalomból az OKTV döntőjében szerepelt kiválóan
  • Az idén két kiváló diákunk kap Emlékláncot: Csertán András és Sulán Ádám (12.A)! Csertán András pl. az informatika OKTV-n 5., a matematika OKTV-n 22. lett! Sulán Ádám a matematika OKTV-n 2. és az informatika OKTV döntőjében is jól szerepelt!

 

Kedves Batthyánysok! A dicséret Mindnyájatoké! HAJRÁ BLG!

 

                                                        Balogh László

                                                        igazgató-BLG

(Elhangzott 2019. május 4-én 10:00 órakor a Batthyány Lajos Gimnázium ballagásán ünnepi köszöntőként.)

<< vissza

1765 - 2012 BLG ©