2017. december
                 
  1 2 3  
  4 5 6 7 8 9 10  
  11 12 13 14 15 16 17  
  18 19 20 21 22 23 24  
  25 26 27 28 29 30 31  
   

  Németh Veronika
  Tóth MartinIGAZGATÓSÁG
  Balogh László igazgató 2009-
  Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes 2009-
  Piriti János igazgatóhelyettes 2013-
       
 
TANÁRI KAR
  Alexa Mercédesz földrajz, testnevelés 2001-
  Alexa Péter történelem, földrajz 1999-
  Andl Melinda német, történelem 1991-
  Artner Katalin német 1999-
  Bagarusné Szabó Katalin ének, biológia  
  Balogh László fizika, matematika 1986-
  Baloghné Harkány Judit magyar, német 1986-
  Benedekné Stadler Éva német 1990-
  Berecz Mónika angol, biológia 2002-
  Bíróné Mike Éva testnevelés, rajz 1989-
  Blasszauer János angol 2000-
  Borók Erzsébet magyar, orosz,angol 1981-
  Cseke József ének 1997-
  Csörgicsné Balogh Edit biológia, kémia 1997-
  Dénes Sándor fizika, kémia 1994-
  Dénes Sándorné fizika, kémia 1982-
  Dobó István német 2001-
  Erdős Gábor matematika, fizika 1993-
  Erdősné Németh Ágnes matematika, fizika, informatika 2006-
  Fodorné Koller Zsuzsánna francia, orosz, angol 1982-
  Földi Gábor magyar, angol 2005-
  Dr. Gálné Dénes Tünde francia, angol 2006-
  Gubricza Krisztina könyvtáros 2010-
  Gyergyák Emőke angol 2003-
  Györek László matematika, filozófia, erkölcstan  1993-
  Herman József informatika, testnevelés, matematika 2004-
  Hermanné Tóth Erika informatika, testnevelés, matematika 2001-
  Hidvégi Györgyné német, magyar 2001-
  Horváth Éva könyvtáros, matematika 1993-
  Horváth Gábor történelem, német 2000-
  Horváth Gyöngyi német, orosz 1994-
  Járnecz Edina angol 1999-
  Kasztl Csilla Márta matematika 2005-
  Katona Noémi olasz, ének 2000-
  Kele Krisztián matematika, technika, informatika 1998-
  Kém Eszter fizika 2014-
  Knausz Ágnes magyar, orosz, angol 1998-
  Kornay Andrea angol 1989-
  Kovács András német, történelem 1997-
  Kovács Lívia német 1997-
  Kovácsné Nemes Adél magyar, angol 2005-
  Lábodi Gyöngyi matematika, orosz 1995-
  Márfi Kornélia matematika 2013-
  Martonné Pálfalvi Katalin biológia, kémia 1998-
  Nagyné Kőműves Rita magyar, latin 1994-
  Németh Ferenc magyar, történelem 1992-
  Olasz Nóra német, angol 2005-
  Pécsi László történelem, latin 1991-
  Pintér Gyula matematika, kémia 2003-
  Piriti János matematika, fizika, informatika  
  Révész Arany orosz, testnevelés 1988-
  Salamonné Lackner Henriett német, olasz 1997-
  Simon József magyar, történelem 1988-
  Sipos Ágnes angol, német 1999-
  Stamler Lajos rajz, földrajz 1988-
  Dr. Szabadosné Rák Éva német, orosz, angol 2005-
  Szalai Gabriella matematika, fizika 2003-
  Szili Zsuzsanna angol 1999-
  Szita Ágnes matematika, informatika 2002-
  Takácsné Róka Katalin biológia, kémia 1995-
  Tislérné Tóth Zsuzsanna magyar, orosz 1989-
  Tolnainé Horváth Ágnes matematika 2002-
  Török Tamás testnevelés 2013-
  Tulok József testnevelés, biológia 2001-
  Tüske Judit földrajz, történelem 1997-
  Willmann Zsolt testnevelés 1984-
  Zieger Krisztina német, angol 2001-
  Zsovár Anita matematika, fizika 1994-
 
ÓRAADÓK
  Bali János fizika 2016-
  Kovács Katalin rajz, 2016-
       
ÜGYVITELI DOLGOZÓK
  Szili Gyöngyi iskolatitkár  
  Samuné Fehér Katalin iskolatitkár  
  Kisháziné Fenusz Tünde gazdasági titkár  
  Mecséri Istvánné gazdasági ügyintéző  
  Kollerné Palkó Melinda laboráns  
  Várhegyi Tamás rendszergazda, oktatástechnikus  
  Bánhegyi Ferenc házmester  
AZ ISKOLÁT ELLÁTÓ VÉDŐNŐ  
  Kuti Márta ifjúsági védőnő  
       
TECHNIKAI DOLGOZÓK
  Bartusné Horváth Ágnes takarítónő  
  Bunics Attiláné takarítónő  
  Büki Brigitta hivatalsegéd  
  Halász Angéla takarítónő  
  Hohl Ferencné takarítónő  
  Kovács Ferencné takarítónő  
  Kucskó Ferencné takarítónő  
  Moór Marianna takarítónő  
  Soósné Bébecz Mária takarítónő  
  Tislarics Ferenc karbantartó  
  Tizedes Tibor portás  
  Szabó László portás  

 


1765 - 2012 BLG ©