Batthyány Lajos Gimnázium Könyvtára
BLG KÖNYVTÁR
Elérhetőség, nyitva tartás

Névadónkról

Információk a könyvtárról

Online katalógus

Kötelező olvasmányok online

Események a könyvtárban

Könyvtárhasználat
Új könyvtári beszerzések
Hasznos linkek
Folyóirataink
Életképek
Pecsétek
Régi könyvek
Fényképes beszámoló
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2011.
Könyvtár bejárata
 

Könyvtárhasználat

1. A könyvtár használói köre

Az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Az iskolai könyvtárba a beiratkozás és a szolgáltatások igénybe vétele díjtalan. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatás a fénymásolás. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni. A könyvtárba tanszereken (tankönyv, füzet, írószer) kívül más nem vihető be. A táskák és a kabátok az előtérben helyezhetők el. A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet.

2. A könyvtárhasználat módjai
2.1 Helyben használat

A könyvtár olvasói a teljes állományt használhatják. A könyvtáros szakmai segítséget ad az információhordozók közötti eligazodáshoz, az információk kezeléséhez, a szellemi munka technikájának alkalmazásához, a technikai eszközök használatához. Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

  • olvasótermi , kézikönyvtári állományrész
  • folyóiratok,
  • CD-ROM-ok.

Ezeket a dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben (pl. versenyre való készülés) a könyvtár zárása és nyitása közötti időre tanulók is kikölcsönözhetik. Az olvasóteremben 2 számítógépet a tanulók használhatnak, internet hozzáféréssel.

A multimédiás olvasóterem a könyvtár kölcsönzői részlegén keresztül közelíthető meg. Az iskola minden tanulója és dolgozója használhatja a könyvtár nyitvatartási ideje alatt. Számítógépeken saját felhasználói névvel kapcsolódhat mindenki az iskolai hálózatra, illetve az internetre.
Nyomtató, szkenner a könyvtáros tudtával vehető igénybe.
Az olvasóterembe csak a munkához szükséges dolgok (pl. írószer, adathordozó, könyv stb.) vihető be.

2.2 Kölcsönzés

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel lehet. Az iskolai könyvtárból a tanulók egyszerre 10 könyvet kölcsönözhetnek 4 hetes időtartamra. Kivétel a tankönyvek, amelyek egy tanévre vihetők ki. Egy alkalommal meghosszabbítható a határidő. Kéthavonta az osztályfőnök listát kap a késő olvasókról, velük szemben intézkedik. Előjegyzés kérhető a kölcsönözhető dokumentumokra. Az elvesztett vagy megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány) dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni, vagy az értékét pénzben befizetni. A nyitvatartási idő heti 29 óra, amely alatt biztosított a kölcsönzés, a fénymásolás, a helyben olvasás, illetve a számítógép használata.

2.3 Csoportos használat

Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére a könyvtáros és a szaktanárok ütemterv szerint könyvtári szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak. Bár a könyvtári szakórát a szaktanár vezeti, a könyvtáros szakmai segítséget ad a szakórák, foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához.

3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai

Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. Segíti az iskolai munkához, a különböző versenyekhez szükséges irodalomkutatást, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez. Közreműködik a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások rendszerének kialakításában, előkészítésében megtartásában. Az adott tárgyi feltételeken belül az iskola gyűjteményében megtalálható dokumentumokról - a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével - másolatot is készíthet a könyvtáros. Az anyagok másolatát kölcsönözni nem szabad, csak oktatási segédletként használhatók.

 
MEK kereső
 

© GERGŐ_TEAM