Batthyány Lajos Gimnázium Könyvtára
BLG KÖNYVTÁR
Elérhetőség, nyitva tartás

Névadónkról

Információk a könyvtárról

Online katalógus

Kötelező olvasmányok online

Események a könyvtárban

Könyvtárhasználat
Új könyvtári beszerzések
Hasznos linkek
Folyóirataink
Életképek
Pecsétek
Régi könyvek
Fényképes beszámoló
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2011.
Könyvtár bejárata
 

Szolgáltatások

A könyvtár állománya:

Közel 38300 kötetes könyvállomány, 731 db VHS-en rögzített filmanyag, 145 multimédiás CD, 87 db ACD, valamint 196 db DVD dokumentum alkotja a szolgáltatás alapját. A naprakész tájékozódást segíti a könyvtárba járó 33 időszaki kiadvány (tematikus, cím szerinti felsorolásuk megtalálható a könyvtárunk honlapján).

A könyvtár működése:

A könyvtár a Szikla21 fantázianevű integrált könyvtári rendszert használja. Ennek segítségével történik az állomány feltárása, valamint a kölcsönzések nyilvántartása. A számítógépes katalógus a gyerekek által használt egyik számítógépről is elérhető.

A könyvtár egyéb szolgáltatásai:

A kölcsönzésen kívül biztosított a helyben olvasás lehetősége, valamint a könyvtár négy számítógépe közül a szabadpolcos kölcsönzői térben a tanulók rendelkezésére áll két gép internet hozzáférési lehetőséggel. A kölcsönzői térben található televízió és videó lejátszó készülékkel alkalom nyílik a videó dokumentumokba történő ,,belenézésre˝, keresgélésre. A könyvtárban térítési díj ellenében a gyerekek fénymásolatokat készíthetnek. Kiselőadások, házi dolgozatok készítéséhez kérésre irodalomkutatást végzünk, ajánló bibliográfiát állítunk össze. A nyomtatott anyagot az internet által kínált lehetőségekkel is kiegészítjük. Az iskola pedagógiai programjába beépített könyvtárhasználati ismeretek modul alapján az érkező új osztályok tanév elején, egy osztályfőnöki órán megismerkednek a könyvtár rendjével, működésével, az igénybe vehető szolgáltatásokkal. Az itt szerzett, jobbára technikai jellegű ismereteket később magyar irodalom és informatika tantárgyak keretén belül tartott könyvtárhasználati foglalkozások alkalmával kibővítik az anyaggyűjtés, információkeresési technikák elsajátításával.

 
MEK kereső
 

© GERGŐ_TEAM