Felkészítés középiskolás TDK-ra

Középiskolás TDK-ra történő felkészítés

A Batthyány Lajos Gimnázium és a Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Technikum és Kollégium diákjai érdekes és hasznos előadássorozaton vehettek részt Balázsné dr. Lendvai Marietta, a BGE főiskolai docense közreműködésével.

A program megvalósítása során az előadó a tudományos munkára való ráhangolás mellett megismertette a diákokat a kutatómunka folyamatával, melynek segítségével a középiskolások is be tudnak kapcsolódni a tudományos diákköri munkába.

Az előadás a kutatási kérdések megfogalmazásától, a témafeltevéstől vezette a diákok figyelmét a szakirodalom feldolgozásán át az értelmezés gyakorlatáig. Olyan fogalmakat ismertek meg a résztvevők, mint a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek sajátosságai, a primer kutatás elmélete és a szekunder adatok feldolgozásának gyakorlata. Ismertetőt kaptak a tudományos írások felépítéséről, struktúrájának kialakításáról.

Az előadás után a diákokkal folytatott beszélgetés során megerősítést nyert, hogy sokoldalúan használható, hasznos információk birtokába jutottak. A kapott impulzusok felkeltették érdeklődésüket a kutatómunka iránt.

Köszönjük a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége főtitkárhelyettesének, Janzsó Antalnak a lehetőséget, hogy létrejöhetett ez a program. Az előadás szervesen beleillik a szövetség profiljába, melynek lényege a tudományos kutatás segítése, az információcsere, tájékoztatás.

         

 

         

 

        

 

Pályázatok