Ideiglenes felvételi jegyzék

Az ideiglenes felvételi jegyzék az intézmény egy-egy tanulmányi területére jelentkezést benyújtó valamennyi tanulót tartalmazza. A jegyzék a jelentkező azonosító adata – oktatási azonosító szám vagy jelige – mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét az adott tagozaton

Gimnáziumi osztályaink az új tanévben várhatóan 28-as létszámmal indulnak (a természettudományos osztályunkban a két tagozat összlétszáma lesz ugyanannyi!). Ez nem azt jelenti, hogy a közölt listában az első 28 helyen álló jelentkező kerül be, mert akik pontszámuk alapján több osztályba is felvehetők lennének, a jelentkezési lapon megjelölt sorrend alapján kerülnek be az előbbre sorolt osztályba, illetve ha valaki egy másik iskolát előbbre sorolt, akkor esetleg oda veszik fel, nem pedig hozzánk. Így pl. előfordulhat, hogy akár a listában a 70. helyen álló tanuló is bekerülhet.

A nyolcosztályos gimnáziumi osztályunk két tagozatból (angol, német) áll. Itt az angol tagozatra 18, a németre 9 tanulót veszünk fel a tervek szerint. Az előbb leírtak itt is érvényesek, tehát mi sem tudhatjuk,hogy a jelentkezők milyen sorrendben jelölték a tagozatokat.

Az Oktatási Hivatal  2024. április 26-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt, mi pedig május 2-ig mindenkit postán értesítünk erről.

Pályázatok