Központi írásbeli felvételi vizsga

 

 

 

 

 

 

Kedves felvételiző Diákok, kedves Szülők!

 

Néhány fontos információ a 2022. január 22-én, szombaton 10 órakor esedékes központi írásbeli vizsgával kapcsolatban.

Jelen járványügyi helyzetben sajnos szülők, hozzátartozók nem léphetnek be a gimnázium területére, csak a felvételiző diákok. Kérjük, hogy a gyerekek maszkban érkezzenek, legalább 15-20 perccel a vizsga megkezdése előtt. A bejáratnál kézfertőtlenítés történik, majd ezután mehetnek a diákok a számukra kijelölt tanterembe – az eligazodásban BLG-s diákok és kollégák lesznek a segítségükre. Egy teremben maximum tíz diák lesz, így a távolságtartás könnyen megoldható. A feladatlapok írásakor a maszk viselése a diákoknak nem, csak a felügyelő tanároknak kötelező. A diákok hozzák magukkal a diákigazolványukat vagy a személyi igazolványukat!

10 órakor a magyar nyelvi feladatlapot írják a felvételizők, erre 45 percet kapnak, majd egy 15 perces szünet után következik a matematika feladatlap, szintén 45 percben. A kísérők tehát 11.45-től már várhatják a diákokat a gimnázium főbejáratának környékén. Kivételt képeznek azok a diákok, akik időhosszabbítást kérelmeztek, ők külön határozatot kaptak, nekik kb. fél órával tovább tart az írásbeli vizsga.

A megírt és kijavított feladatlapok 2022. január 28-án (csütörtökön) 8.00 és 16.00 között tekinthetők meg a gimnázium DÖK-termében (a portától néhány méterre). A feladatlapokról nyugodtan lehet fotót készíteni. Jogorvoslati lehetőséggel másnap, 2021. január 29-én (pénteken) lehet élni 16.00-ig – kérjük, hogy e-mailben küldjék el észrevételüket a felveteli@blg.hu címre, pontosan megjelölve, hogy mely feladat melyik részére vonatkozik a kérelem.

Az értékelő lapokat, melyek tartalmazzák a feladatonként elért pontszámokat, 2021. február 3-án (szerdán) lehet elvinni iskolánkból.

Pótló írásbeli felvételi vizsgára január 27-én, csütörtökön 14 órakor van lehetőség. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése és a benyújtott igazolások elfogadása az intézmény igazgatójának jogköre.

Második pótló írásbeli vizsgára február 4-én 14 órakor van lehetőség a járványhelyzet miatt. Kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, aki igazoltan Covid-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. A kérelem benyújtásának határideje 2022. január 28-án 16 óra. A kijavított második pótló vizsgadolgozatok megtekintésére 2022. február 9-én kerül sor. A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit a vizsgaszervező intézményhez kell benyújtani legkésőbb 2022. február 10-én 16 óráig. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervező intézmény legkésőbb 2022. február 14-ig elbírálja.

 

Pályázatok