Audiovizuális pályázat

TÁMOP-3.2.9/b-08/2-2009-0037

A Batthyány Lajos Gimnázium a KKETTKK által kiírt Audiovizuális emlékgyűjtés c. pályázatban a Batthyány Lajos Gimnázium történelmi adatgyűjtése (TÁMOP-3.2.9/b-08/2-2009-0037) címmel nyert 9.994.810 millió Ft-os támogatást. A projekt 2010. március 1-én indult 4 pedagógus és 28 diák részvételével. A pedagógusok közül 3 fő – Andl Melinda, Alexa Péter, Simon József - történelem szakos, 1 fő – Tulok József - biológia szakos tanár. Utóbbi a projektmenedzseri feladatokat is ellátta havi 20 órában. Ezen kívül egy pénzügyi vezető – Szabó Lászlóné - is alkalmazásra került havi 10 órában. A diákok közül 4 fő 9. évfolyamos, 9 fő 11. évfolyamos és 15 fő végzős tanuló volt.
A tavaszi időszak szervezési feladatokkal telt. 66 riport elkészítését vállaltuk, így időben neki álltunk a riportalanyok felkutatásának. A kiválasztás elsődleges szempontja az volt, hogy az interjúalany valamilyen módon kötődjön gimnáziumunk múltjához vagy jelenéhez. Iskolánkban számos nagy tanáregyéniség tanított, illetve számos közéleti személyiség végzett, akik vállalták, hogy beszámolnak életük történelmi szempontból jelentős szakaszairól. Ezen kívül interjúalanyaink között szerepeltek iskolánkhoz nem, de Nagykanizsa város életéhez szorosan kötődő neves személyek, illetve a diákok és pedagógusok szűkebb környezetében élő, pl. a háborút megjárt vagy az 1956-os eseményekhez kötődő emberek is.
2010 márciusában sajtótájékoztatóra hívtuk a helyi sajtó és televízió munkatársait, akik beszámolót kaptak a pályázatról, az abban részt vevő személyekről, a projektben folyó munkáról.
A pályázatban közreműködő kollégákkal részt vettünk a 2010. május 27-28-29-én „A kompetencia alapú, problémaorientált történelemoktatás elmélete és gyakorlata” (OKM-4/57/2009), illetve 2010. június 3-4-5-én az „Elbeszélt történelem – Az oral history módszerének alkalmazása a történelemtanítás gyakorlatában” (OKM-3/49/2008) c. kétszer 30 órás, Budapesten szervezett akkreditált pedagógus továbbképzésen. Ezen kívül 2010. szeptember 25-én és 2011. március 26-án 4 fővel Budapesten a Terror Házában, 2011. január 20-án 2 fővel Pécsen, 2011. január 27-én 2 fővel Zalaegerszegen vettünk részt szakmai konferenciákon.
Projektünk mentori feladatát Heinold László végezte. 2010. október 8-án és 2011. február 9-én tartottunk mentori megbeszélést, ahol jeleztük problémáinkat illetve választ kaptunk a felmerülő kérdéseinkre.
A tanév során 33 alkalommal, egyenként 45 perces foglalkozásokat szerveztünk. A tanórán kívüli tevékenység részeként szervezett foglalkozások keretében a diákok megismerkedhettek többek között az „oral history” módszerével, az érintett korszak történelmi hátterével, az interjúk elkészítésének tudnivalóival. Próbainterjúkat végeztünk, majd kielemeztük azok tapasztalatait.
2010 októberében kezdtük meg az interjúk elkészítését. Ebben nagy segítségünkre volt a Kanizsa Televízió, akik hasznos tanácsokkal látták el a diákokat az interjúkészítés technikai tudnivalóival, a riportok vágásával, szerkesztésével kapcsolatban. Továbbá helyiséget biztosítottak a számunkra, ahol egyrészt elhelyeztük a pályázat által finanszírozott hardver eszközeinket, másrészt a tanulók itt készülhettek fel a riportok elkészítésére, illetve itt végezhették el az elkészült interjúk utómunkálatait.
Valamennyi riport elkészítése előtt a diákok konzultáltak riportalanyaikkal, felkészültek életútjaikból, majd összeállították az interjúk kérdéseit. A vállalt 66 interjún felül még egy riport készült el, így 67 interjúval fejeztük be a projekt szakmai munkáját.
A pályázatban vállaltuk egy, valamely történelmi eseményhez kapcsolódó konferencia megszervezését. 2010. november 8-án került megrendezésre a „Nagykanizsa 1956 – A Csittvári Krónika” elnevezésű rendezvény. A konferencián Czupi Gyula, Farkas Tünde, Csomor Erzsébet, Kapiller Imre és Dr. Bittera Zoltán tartott előadást.
2011. március 24-én tartottuk a projektzáró rendezvényünket iskolánk Rendezvénytermében. Először Balogh László, iskolánk igazgatója köszöntötte a helyi sajtó és televízió munkatársait, illetve a projektben részt vevő tanárokat és diákokat. Majd Tulok József a pályázat projektmenedzsere beszélt az elkészült riportokról, a projektben elvégzett munkáról, tapasztalatokról. Ezt követően a közreműködő tanulók számoltak be kötetlen beszélgetés formájában a riportok elkészítése során szerzett élményeikről. A rendezvény egy rövidfilm megtekintésével zárult, amely keresztmetszetet adott az elkészült interjúkból.
A projekt 2011. március 31-én zárult le. Az elkészült riportokat dvd lemezeken is rögzítettük, amelyből egy-egy példányt szeretnénk átadni az interjúalanyoknak és az interjút készítő diákoknak. Ezen kívül egy-egy példányt kívánunk átadni iskolánk könyvtárának, így lehetőség nyílik a riportok oktatási célú felhasználására, illetve a projekt során fejlesztett anyagok bevezetésére iskolánk pedagógiai munkájának gyakorlatába.
 

A filmgaléria itt megtekinthető

Pályázatok